Методика навчання української мови

11.3. Шляхи і засоби підвищення кваліфікації вчителів

До основних шляхів збагачення знань і підвищення професійної кваліфікації учителів належать:

□ вивчення державних документів з актуальних питань освіти й національного виховання;

□ самостійне опрацювання наукової психолого-педагогічної, методичної, лінгвістичної літератури, тобто самоосвіта;

□ вивчення досвіду роботи вчителів-словесників та самоаналіз власного досвіду;

□ участь у конкурсах "Учитель року";

□ участь у роботі методичних об'єднань (школи, району, міста);

□ участь у конференціях, педагогічних читаннях, семінарах;

□ підвищення кваліфікації на курсах в інститутах післядипломної освіти, педагогічних вищих закладах освіти;

□ заняття в школі передового педагогічного досвіду;

□ взаємовідвідування уроків, організація відкритих уроків.

Учитель повинен знати державні документи з актуальних питань освіти й національного виховання. До них належать концепції навчання української мови й виховання в школах України, стандарти мовної освіти, програми тощо.

Про зміни що стосуються навчально-виховного процесу, нове в мовознавстві й методиці навчання української мови повідомляється на сторінках фахових часописів. Крім того, обговорюється досвід роботи кращих підручників, узагальнюється досвід роботи кращих словесників, дається інформація про нові видання, що побачили світ, друкуються конспекти кращих уроків і позакласних заходів та багато інших, цікавих для вчителя матеріалів.

3 1951 року видається щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України "Дивослово", за допомогою якого зросло не одне покоління вчителів.

Інститут педагогіки АПН України заснував науково-методичний журнал "Українська мова і література в школі". До послуг учителів газета "Українська мова і література", заснована видавництвом "Шкільний світ", журнал "Урок української" Національного університету "Києво-Могилянська Академія", регіональні видання. Наприклад, для вчителів Полтавщини видається часопис "Постметодика". для педагогів Луганщини - "Освіта Донбасу", "Освіта на Луганщині" та ін. видання.

Вибір теми для самоосвіти визначається потребою вчителя, школи, рівнем його фахової підготовки, а також зумовлений аналізом та висновками контролю за діяльністю педагога.

Важливими напрямами самоосвіти є:

□ вивчення стандартів, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, концепцій мовної освіти;

□ вивчення нових програм і підручників, з'ясування їх особливостей і вимог;

□ вивчення додаткового наукового матеріалу, зокрема з психології, педагогіки, мовознавства, лінгводидактики тощо.

Засобами самоосвіти вчителя-словесника є систематичне вивчення нової спеціальної, педагогічної та художньої літератури, при цьому робляться виписки, складаються тези, конспекти, картотеки.

Метою традиційного конкурсу "Учитель року" є виявлення талановитих, творчих учителів, їх підтримка, моральне й матеріальне стимулювання; підвищення престижу професії вчителя, упровадження нових освітніх технологій у систему роботи вчителів, поширення кращого педагогічного досвіду.

Під час конкурсу виявляються творчі вчителі-словесники, які користуються повагою в школах, мають авторитет серед учнів і батьків.

Проведення конкурсу передбачає:

□ визначення рівня професійної компетенції учителя, важливою складовою якої є знання сучасної науково-методичної проблематики;

□ оцінку системи роботи вчителя, рівень оволодіння ним методикою уроку;

□ аналіз змістових і технологічних методик, прийомів, підходів до передачі знань;

□ розкриття особистісних та комунікативних якостей конкурсантів.

Конкурс відбувається в кілька етапів: у школі, районі (місті). Переможці районного (міського) конкурсу направляються на обласний. Переможець обласного конкурсу бере участь у Всеукраїнському конкурсі "Учитель року".

Важливою формою методичної роботи є взаємовідвідування та проведення відкритих уроків з метою удосконалення професійної компетенції, педагогічної культури, поширення досвіду вчителів-словесників.

Особливої уваги потребують молоді фахівці. Робота з ними відбувається в кількох аспектах: удосконалення професійно-значущих особистісних якостей; формування індивідуального стилю педагогічної діяльності; розвиток педагогічної творчості. Для цього використовуються різноманітні форми роботи, зокрема консультації, взаємовідвідування, проведення майстер-класів для молодих учителів тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити