Фразеологія сучасної української мови - Ужченко В.Д. 2005

Розділ 4

СПІВВІДНЕСЕНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМУ І СЛОВА

Вивчення фразеології пов'язане з так званим укрупненням лексики. Принцип укрупнення реалізується таким чином: чим ширше вивчається синтагматична сполучуваність слів, тим виразніше виявляються глибші парадигматичні групування в лексиці. Розробляється так звана лексикологія словосполучень — фразеологія. Якщо в працях кінця 50-х — початку 60-х років фразеологізми ще так чи інакше трактуються стосовно окремого слова (мають опорне слово чи не мають його; розуміються як еквівалентні слову чи не еквівалентні йому), то пізніше вони кваліфікуються як специфічні одиниці лексичної системи мови, які безпосередньо не можна прирівняти до слова, але які входять в систему лексики на тій самій підставі, що і слово — на основі відношень синонімії, антонімії, омонімії й варіативності [270: 30].

Співвіднесеність слова і фразеологізму переконливо доводиться лексикографічною практикою. Так, до складу багатьох рядів лексичних синонімів «органічно, як повноправні члени входять фразеологічні синоніми» [120: 13]. У «Короткому словникові синонімів української мови» П. Деркача на 4279 рядів припадає 80 рядів лексико — фразеологічних синонімів; у «Словаре синонимов русского языка» З. Александрової (1968) на 9000 рядів — 1281; у «Словнику виразів близькозначних» польської мови за редакцією С. Скорупки (1982) на 3000 синонімічних рядів — 1100 рядів лексико-фразеологічних синонімів. Синонімічна співвіднесеність цих двох різно-структурних мовних одиниць використовується і як засіб тлумачення фразеологізмів у словниках. Цілком очевидна й функціональна їх співвіднесеність.

Таким чином, фразеологізм, крім загального змісту поняття, який об'єднує слово і ФО, має у своїй семантичній структурі ще й «невловиму додатковість значення», «семантичну додатковість», «додаткову семантичну множинність», фразеологія семантично і функціонально пов'язана зі словом, а структурно — зі словосполученням, що й засвідчують численні динамічні процеси, як-от творення слів на базі фразеологізмів чи окремі слова — символи як семантична основа формування фразеологізмів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити