Фразеологія сучасної української мови - Ужченко В.Д. 2005

Розділ 5

СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ У ФРАЗЕОЛОГІЇ

Основною тенденцією в лінгвістичній науці в останні роки стає принцип системності, визначення функціонального статусу мовної одиниці в системі, зокрема вивчення її в межах тематичних та фразеологічно-семантичних груп, у відношеннях загального і часткового, активного і пасивного, діалектного і загальнонародного. Виразно це представлено й у відношеннях та опозиціях фразеологічних одиниць, що виявляються в явищах їх багатозначності, варіантності, синонімії, антонімії, омонімії. Деякі із системних відношень у фразеології представлені дуже широко (багатозначність, варіантність, синонімія, антонімія — вони й будуть об'єктом нашої уваги в цьому розділі), інші мають практично одиничні вияви (фразеологічна омонімія).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити