Фразеологія сучасної української мови - Ужченко В.Д. 2005

Розділ 8

СТРУКТУРНО-ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНА ПІДОСНОВА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

§ 17. Творення фразеологізмів на базі вільних синтаксичних конструкцій

Найчастіше фразеологічні одиниці утворюються на базі вільних синтаксичних конструкцій, які постають у процесі спілкування. Дуже часто дериваційною базою служать дієслівно-іменні словосполучення. При цьому дієслівна форма вживається або в недоконаному виді (втрачати рівновагу, додавати духу (кому)), або в доконаному (заорати носом, уложити в землю (кого)). Крім них, структурною основою можуть бути дієслівно-займенникові (брати своє, чия візьме), дієслівно-прикметникові, власне, дієслова, поєднані із субстантивованими прикметниками (загнати на слизьке, насти задніх). Прототипами ФО виступають також дієслівно-прислівникові (ставати дибки, ходити навшпиньки (перед ким, коло кого)), дієслівно-дієслівні словосполучення (давати знати). Продуктивний розряд прикметниково-іменникових ФО (тяжкий хліб, золотий фонд (чого), повна хата (кого, чого)), іменниково-іменникових (хід конем, царство тіней), іменниково-займенникових (своїм ходом), числівниково-іменникових (шосте чуття), займенниково-займенникових (сам собою), займенниково-прислівникових (хто куди) та ін. У різних поєднаннях функціонують багатослівні (три і більше) фразеологічні структури: вхопити шилом патоки, вхопити в обидві жмені, грипи зуби на сонці.

Певна частина фразеологізмів утворена на базі різного типу речень: ціни кусаються, кури засміють (кого), язик розв’язується (в кого, кому, чий), серце співає (чиє, у кого), щоб тобі дихати не дало! («Вже тепер і ступити мені не дасть; уже нема мені промитої води: то те недобре, то це негаразд», Марко Вовчок).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити