Фразеологія сучасної української мови

Розділ 8

 

СТРУКТУРНО-ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНА ПІДОСНОВА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

§ 22. Творення українських фразеологізмів на базі іншомовних

 

Становлення українських фразеологізмів на базі іншомовних фразем можна нерідко назвати творенням лише умовно: часом ідеться про калькування, тобто передачу нових виразів шляхом копіювання моделей інших мов і наповнення їх елементами української. наприклад, поставити крапки над "і" — з фр. mettre les points sur les "і", інколи — про транслітерацію, тобто про передачу іншомовних фразеологізмів, записаних їхньою графічною системою, засобами нашої графічної системи.

Різноманітні позамовні чинники спричинили появу найбільшої кількості калькованих (запозичених) фразеологізмів з декількох мов. Немало їх скальковано зі старослов'янської мови: випити чашу до дна, золотий телець, камінь спотикання, козел відпущення, нести свій хрест, перековувати мечі на орала, сіль землі, терновий вінок, Хома невірний (невірячий) та ін. Книжне стилістичне забарвлення більшості з названих виразів прямо пов'язане з їх первісним уживанням — у Святому Письмі, nop.: "Мудрий муж був, хоть ніхто В ботокудській тій столиці Се не знав, чи був свояк він Валаамовій ослиці" (І. Франко) — Валаамова ослиця "покірлива людина, що несподівано висловлює протест" (з біблійної легенди, Числа 22); "Довелось самому розкидати [добро] ... І притчею воязицех стати Добрим людям" (Т. Шевченко) — притча во язицех "те, про що всі говорять" (біблійний вислів, Псалом 44, 14; Второзаконня 28, 37).

Базою деяких із них були польські джерела: від моря до моря, пол. od morza do morza. Ця ФО уживається в різних варіантах: "... наша Польська відродиться, немов фенікс, у новому крулевстві і під опікою генія, можливо, знову розправить крила від моря й до моря!" (М. Старицький); "Не снилися б тоді панам та осадникам страхітливі сни, не було б оцих кресів тривожних, а була б велика і всемогутня, "од можа доможа", Реч Посполита" (М. Олійник); зійти на пси, перевестися па пси "поступово втратити своє значення; занепасти" (zejsc па psy)\ "Тепер наш Борислав зовсім на пси зійшов!" (І. Франко); золота вольність "громадянські свободи; ідеальне суспільство" (zlota wolnosc) — від назви старовинного польського герба.

З латинською мовою пов'язані вислови невідома земля, до грецьких календ, "І знову дискусії, говоріння, а вирішення справ відкладається до грецьких календ" [262]). З давньоримською культурою пов'язані ФО ні живий ні мертвий "дуже наляканий", калька з лат. neque vivos neque mortuos; нота бене "зверніть особливу увагу" — транслітерація з лат. nota bene, досл. "помітьте добре"; калька біла ворона (alba owis); транслітерація лат. виразу volens nolens (воленс-ноленс); золота середина, калька з лат. aurea mediocritas; від яйця, калька з лат. ab ovo "з самого початку": частина ідіоми ab ovo usque ad mala, досл. "від яйця до фруктів" (у Давньому Римі обід розпочинався з яйця). Уживається часто не транслітеровано, пор.: "Тоді ми йдемо до мене на квартиру і почнемо там від початку. "Ab ovo", як казав латиніст" (Т. Мигаль); вені, віді, віці (veni, vidi, vici) "прийшов, побачив, переміг" (слова Юлія Цезаря з його донесення сенату про перемогу над понтійським царем Фарнаком).

Грецька мова була джерелом для висловів гордіїв вузол, авгієві стайні, ахіллесова п'ята; прокрустове ложе, "Чому ж наші фільми втискують у прокрустове ложе демонстраційного часу?" (З газ.). Із грецької міфології прийшли ФО танталові муки, спалити кораблі, між Сциллою і Харибдою, сізіфова праця, троянський кінь. Калькою з грецького kukneion asma став вираз лебедина пісня "останній твір письменника, композитора". Фразема постала з повір'я, ніби лебеді співають перед смертю. Найдавніше свідчення — байка Езопа. З цим пов'язане дуже давнє вірування, ніби людина перед смертю набуває дару передбачати й пророкувати майбутнє [281: 21]. В українській мові фразема набула високого урочистого звучання-символу: "Поема про море" — лебедина пісня Олександра Довженка" (М. Рильський).

Джерелом висловів Дем'янова юшка, кропив'яне сім'я, казанська сирота, квасний патріотизм, у глибині сибірських руд, унтер Пришебєєв стала російська мова. Див. ще з корабля на бал (О. Грибоєдов), "Справа іще в тому, що я прибув, як то мовлять, прямо з корабля на бал" (Т. Масенко), скупий рицар, над розбитим коритом, коло розбитого корита (О. Пушкін), " — Ну, тоді хай вона одбиває в тебе Павла, хай тішиться, а ти ... зостанешся коло розбитого корита, — з серцем кинула Соломія" (В. Кучер), рильце в пуху (І. Крилов), батьки і діти, зайва людина (І. Тургенєв), людина у футлярі (А. Чехов), мертві душі (М. Гоголь).

Низка фразеологізмів пов'язана із західноєвропейськими мовами, найчастіше з німецькою, французькою та англійською.

З німецької мови походять ФО летючий голландець "легендарний образ капітана, приреченого на вічне плавання в морі, а також корабель цього капітана", калька з нім. der fliegende Hollдnder, між молотом і ковадлом, калька з нім. Zwischen Hammer und AmboЯ sein, намилити голову (кому-н.), калька з нім. den Kopf waschen-, грати першу скрипку, калька з нім. die erste Geige spielen-, грати другу скрипку — die zweite Geige spielen.

Із французькою мовою пов'язані ФО з пташиного польоту (а vol d'oiseau): "А Холодну гору дамо знаєте як? — З пташиного польоту? — З космічного!" (О. Гончар); ідея фікс "нав'язлива думка", транслітерація фр. idee fixe; іти ва-банк "діяти, ризикуючи всім", неточна напівкалька з фр. va banque (досл, "іде банк"); мати зуб (зуба) (на кого) "сердитися, гніватися на кого-небудь", калька з фр. avoir une dent; як на голках, неточна калька з фр. кtre sur des epines, доел, "бути на голках"; калька без задньої думки (sans arriere-pensee); калька з фр. гарматне м'ясо (chair a canon); місце під сонцем, калька з place au soleil; золота молодь, фр .jeunesse dorйe: "Так веселилася та "молодь золота", Що читачам моїм лиш з імені знайома" (М. Рильський). Див. також французькі фразеологізми, запозичені без перекладу (carte blanche — перен. карт-бланш "необмежене повноваження", force majeureфорс-мажор "обставина, якій не могла запобігти особа, відповідальна за виконання зобов'язання", mauvais ton — моветон "поганий тон, невихованість" та ін.) і зафіксовані Великим тлумачним словником української мови [38].

З англійської мови запозичено вирази синя панчоха "незаміжня жінка, позбавлена жіночності й віддана виробничим інтересам", калька з англ. blue stocking; бути чи не бути (В. Шекспір); без галстуків (meeting without the ties); калька за круглим столом (round table); останній з могікан, півкалька з назви однойменного роману Ф. Купера The last of the Mohicans (1826).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити