Фразеологія сучасної української мови - Ужченко В.Д. 2005

Розділ 10

ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Нинішня суспільно-мовна ситуація характеризується особливою динамікою. Постійно виникають окремі лексеми й словосполучення, спостерігаються семантичні зрушення, мовні одиниці збагачуються новим екстралінгвістичним контекстом, одні з них виходять з активного вжитку, інші, навпаки, — активізуються. Пришвидшено змінюється конотація традиційних вербалізмів — часом аж до протилежної, у засобах масової інформації апробуються численні новотвори. Нові словосполуки проходять окремі ступені фразеологізації, перш ніж увійти до ідіоматичного складу як його повноправні одиниці.

Можна вказати на два типи змін у фразеології — історичні, об'єктивні, зумовлені самою специфікою існування мови, та індивідуально-авторські, оказіональні, суб'єктивні, спричинені намаганням оновити образність традиційних усталених виразів, посилити їх експресивність, припасовуючи до контексту.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити