Фразеологія сучасної української мови - Ужченко В.Д. 2005

розділ 13

КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ В УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ

Практично незаперечною є теза, що фразеологія — найбільш самобутнє явище; що вона характеризується «найбільшим ступенем екстралінгвістичності», а в жодній галузі мови «немає стільки екстралінгвістичного, як у фразеології [229: 84, 81]; що поряд з лексикою вона є єдиною ділянкою мовних явищ, де зміст культури відбивається «більш чи менш безпосередньо» [210: 208]. Навіть у фраземах, де етнокультурне наповнення втрачається, у народній пам'яті залишається їх традиційна «українськість» [124: 218].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити