Фразеологія сучасної української мови - Ужченко В.Д. 2005

Розділ 2

ІДЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЇ

Укладання словників різних типів (у тому числі й ідеографічних), історико-етимологічний аналіз ФО, використання лінгвогеографічних методів дослідження фразеологічного складу, дослідження з порівняльної фразеології, систематизація усталених висловів з погляду їх зв'язків з позамовною дійсністю привели вчених до визнання необхідності системного вивчення фразеосемантичних мікро- й макроструктур, поставили на порядку денному проблему ідеографічного опису фразеологічного складу чи то національної мови, чи то окремих її ареалів. Систематизація прототипів ФО, до яких належать переважно перемінні словосполучення, за тематично-ідеографічними розрядами набуває першочергового значення і стосовно культурологічних досліджень, висвітлення фразеології з погляду культурно-національного компонента в її семантиці, ширше — із погляду визначення фразеопродуктивних сфер.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити