НАРИСИ З СОЦІОЛІНГВІСТИКИ - 2010

Розділ 2. ФОРМИ ІСНУВАННЯ МОВИ

Вивчення форм існування мови ще не має тривалої традиції, тому досі не розроблено загальноприйнятої термінології для самої цієї категорії. На її позначення вживають різні терміни, до того ж не завжди однозначні, як-то: форма існування мови, мовне утворення, підсистема мови, компонент соціально-комунікативної системи, ідіом, код, лінгвема.

Дискусійною лишається і проблема принципу виділення різних форм існування мови. Поширеним був розподіл за загальним принципом протиставлення літературної мови і діалектів. У наш час літературну мову частіше протиставляють просторіччю й соціальним діалектам.

Форми існування мови об'єднують в одне загальне поняття соціально-комунікативної системи, яке містить усю сукупність мовних систем і підсистем, що їх використовує певна спільнота. У дво- і багатомовних країнах соціально-комунікативну систему утворюють різні мови та форми їх побутування [Швейцер 2009: 133].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити