Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Стилістика української мови

Стилістичний аналіз мовних одиниць

 

Стилістичний аналіз мови полягає у визначенні функції (функцій) мовних одиниць, тобто у виявленні певних стилістем, які нерівноцінні комунікативно, неоднаково сприймаються й використовуються мовцями. Стилістичний аналіз є своєрідним продовженням будь-якого іншого лінгвістичного аналізу (фонетичного, фонологічного, морфемного, морфологічного, синтаксичного, лексичного та ін.), бо немає власне стилістичних одиниць мови — мовних одиниць, які були б тільки стилістичними. Стилістичні одиниці мови (стилістичні функції мовних одиниць) існують лише в єдності з іншими мовними одиницями — фонетичними, граматичними, які за своєю сутністю завжди матеріальні. Наприклад, фонеми створюються (матеріально, фізично й фізіологічно) мовними органами людини, через що й можуть сприйматися нею на слух, а їх функції (стилістичні функції, стилістеми) — це породження й ознака, властивість кожної з мовних одиниць. Отже, стилістична функція всіх складників мови завжди має матеріальну основу, витворена нею і усвідомлюється разом з нею. Будучи явищем нематеріальним, кожна стилістична функція в той же час ґрунтується на матеріальній природі звуків, кожен з яких може функціонувати і самостійно (як слово — речення: А!, О та ін.). Будь-яка функція — це завжди витвір певної матерії, тому стилістичні мовні одиниці (стилістеми) одночасно є одиницями фонетичними, акцентними, морфемними, морфологічними, синтаксичними, а також лексичними (семантичними), фразеологічними. Семантика слова — явище само по собі ідеальне — сприймається, усвідомлюється тільки через особливу матеріальну природу тих звуків, з яких утворилося слово. Не було б матеріальних звуків — не було б і слів з їх семантикою — явищем ідеальним, якщо розмірковувати про семантику слова окремішньо. Стилістична якість слова (словосполучення, речення) має в своїй основі матеріальність усіх мовних одиниць. Тому варто було б вести мову про фонетико-стилістичні, морфемно-стилістичні, морфологічно-стилістичні, синтаксично-стилістичні та інші мовні одиниці. Тільки через незручність, складність ці терміни в науці не закріпилися. Виділяючи й усвідомлюючи функції найрізноманітніших мовних одиниць (матеріальних за своєю природою), слід мати на увазі, що жодна з них не має окремого буття, що функція, скажімо, слова — це лише витвір своєрідної матерії конкретного слова, яке сформувалося з матеріальних звуків і за яким у колективному спілкуванні закріпилась певна семантика.

Отже, стилістичний аналіз усіх мовних одиниць завжди є завершальним. Він своєрідно доповнює аналіз фонетичний, морфемний, лексичний чи будь-який інший і тому потребує знань усіх мовознавчих дисциплін, які стосуються конкретної мови.

загрузка...