УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Числівник

Відмінювання кількісних числівників

  1. Числівник один, одно (одне), одна відмінюється так:


Чол. і середн. рід

Жін. рід

Множина

Н.

один, одне (одно)

одн а

одн і

Р.

одн ого

одні єї (одної)

одн их

Д.

одно му

одн ій

одн им

Зн.

одне (одно)

одн у

= Н. або Р.

Ор.

одн им

одні єю (одною)

одн ими

М.

...одно му (одн ім)

...одн ій

...одн их

2. Інші кількісні числівники відмінюються в такий спосіб:

Н.

дв а, дв і

тр и

чотир и

Р.

дв ох

трь ох

чотирь ох

Д.

дв ом

трь ом

чотирь ом

Зн.

= Н. або P.

= Н. або P.

= Н.абоР

Ор.

дв ома

трь ома

чотир ма

М.

...дв ох

...трь ох

...чотирь ох


Н.

п’ять

шість

Р.

п’ят и, п’ять ох

шест и, шість ох

Д.

п’ят и, п’ять ом

шест и, шість ом

Зн.

п’ять або п’ять ох

шість або шість ох

Ор.

п’ять ма, п’ятьо ма

шість ма, шістьо ма

М.

...п’ят и, п’ять ом

...шест и, шість ох


Н.

сім

вісім

Р.

сем и, сім ох

восьм и, вісьм ох

Д.

сем и, сім ом

восьм и, вісьм ом

Зн.

сім або сім ох

вісім або вісьм ох

Ор.

сьом а, сім ома

вісьм а, вісьм ома

М.

...сем и, сім ох

...восьм и, вісьм ох


3. Як п’ять або шість відмінюються числівники дев’ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п’ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев’ятнадцять, двадцять, тридцять.

4. Складні числівники п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят відмінюються за таким зразком:

Н.

п’ятдесят

Р.

п’ятдесят и, п’ятдесять ох

Д.

п’ятдесят и, п’ятдесять ом

Зн.

п’ятдесят або п’ятдесять ох

Ор.

п’ятдесять ма, п’ятдесять ома

М.

...п’ятдесят и, п’ятдесять ох


5. Складні числівники двісті, триста, чотириста, п’ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев’ятсот відмінюються за такими зразками:


Н.

двіст і

п’ятсот

Р.

дв ох сот

п’ят и сот

Д.

дв ом ст ам

п’ят и ст ам

Зн.

двіст і

п’ятсот

Ор.

дво ма ст ами

п’ять ма ста ми, п’ятьо ма ста ми

М.

...дв о хст ах

...п’ят и ст ах


6. У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини: з чотирьохсот сімдесяти восьми тисяч шестисот п’ятдесяти дев’яти (карбованців).

7. Числівники сорок, дев’яносто, сто в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках уживаються з закінченням : сорока, дев’яноста, ста.

8. Збірні числівники двоє, обоє, троє в непрямих відмінках мають форми від два, оба (давня форма), три : двох, двом..., обох, обом..., трьох, трьом....

9. Збірний числівник обидва (обидві) має в непрямих відмінках такі форми: обох, обом, обома, на обох.

10. Збірні числівники четверо, п’ятеро, шестеро, семеро, восьмеро, дев’ятеро, десятеро, одинадцятеро в непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних числівників: чотирьох, чотирьом, п’ятьох, п’ятьом, шістьох, шістьом.

11. Числові назви тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники.

12. Неозначено-кількісні числівники кільканадцять, кількадесят відмінюються як числівник п’ять : кільканадцяти й кільканадцятьох, кількадесятьма й кількадесятьома.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити