УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Займенник

Заперечні займенники

Заперечні займенники утворюються додаванням префікса ні- до відносно-питальних: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки.

Заперечні займенники відмінюються як і питально-відносні, від яких вони утворені. У займенниках ніякий, нікотрий змінюється місце наголосу: яки’й — нія’кий; котри’й — ніко’трий.

Заперечні займенники з ні пишуться разом. Але коли між н і та займенником вживається прийменник, то пишемо окремо — як три слова: ні з ким, ні перед чим, ні за яких (умов).

У непрямих відмінках займенники ніхто, ніщо можуть мати різний наголос — на твірному займеннику або на префіксі. Ці форми мають різне значення: нічо’го не сказав (промовчав) — ні’чого було сказати (не можна було заперечити); ніко’му не казати (зберігати таємницю) — ні’кому казати (намає кому казати).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити