УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Дієслово

Часи дієслова

В українській мові існують три форми часу: минулий, теперішній і майбутній.

Дієслова минулого часу означають дію, яка відбувалася (відбулася) до моменту мовлення. Дієслова минулого часу можуть мати доконаний (що зробив?) і недоконанйй (що робив?) вид. Дієслова минулого часу змінюються за числами (читала — читали), а в однині за родами (читав, читала, читало).

Дієслова минулого часу утворюються від основи інфінітива (відкидання від неозначеної форми закінчення -ти) додаванням суфіксів: для чоловічого роду -в-, для жіночого і середнього родів та множини — -л-, і закінчень: для жіночого роду а, для середнього о, для множини и (у формі чоловічого роду нульове закінчення): писати — писав, писала, писало, писали.

В українській мові є ще аналітична форма давньоминулого часу, яка складається з форм минулого часу цього дієслова та відповідних форм минулого часу допоміжного дієслова бути: ходив був, ходила була, ходили були.

Теперішній час означає дію, яка відбувається в момент мовлення. Дієслова теперішнього часу мають тільки недоконанйй вид. Змінюються вони за особами й числами. Утворюються вони від основи теперішнього часу за допомогою закінчень:


Однина

Множина

1 особа

-у,-ю

-емо (-ємо), -имо (-їмо)

2 особа

-еш (-єш), -иш (-їш)

-ете (-єте), -ите (-їте)

3 особа

-е (-є), -ить (-їть)

-уть (-ють), -ать (-ять)


У 3-й особі однини й множини після т (у тому числі й перед -ся) завжди пишеться м’який знак: вчить — вчать, вчиться — вчаться.

Майбутній час означає дію, яка відбуватиметься (відбудеться) після розповіді про неї. Майбутній час має три форми: одну доконаного виду (напишу) і дві недоконаного — просту (писатиму) і складену (буду писати).

Дієслова майбутнього часу в усіх формах змінюються за особами й числами.

Майбутній час дієслів доконаного виду вживається у таких формах:

а) префікс + теперішній час: зроблю, напишу;

б) деякі безпрефіксні дієслова доконаного виду із

закінченням теперішнього часу (найчастіше зі значенням одноразової дії): гримну, ляжу, пущу, стукну.

Дієслова майбутнього часу доконаного виду. змінюються так само, як дієслова теперішнього часу.

Проста форма майбутнього часу недоконаного виду утворюється додаванням до інфінітива скороченої особової форми колишнього дієслова яти (йму...)-му, -меш, -ме, -мемо (зрідка -мем), -мете, -муть, що стали дієслівними закінченнями, злившись з інфінітивом: пектиму, пектимеш, пектиме, пектимемо (зрідка пектимем), пектимете, пектимуть.

Складена форма майбутнього часу дієслів недоконаного виду вживається в таких формах: особові форми допоміжного дієслова бути — буду, будеш, буде, будемо (зрідка будем), будете, будуть + інфінітив: буду писати, будете ходити.

Зразки дієвідмінювання в теперішньому часі І дієвідміна

І дієвідміна


Однина

Множина

1 особа

пиш у

чит аю

пиш емо

чита ємо

2 особа

пиш еш

чита єш

пиш ете

чита єте

3 особа

пиш е

чита є

пиш уть

чита ютьІІ дієвідміна


Однина

Множина

1 особа

нош у

сто ю

нос имо

сто їмо

2 особа

нос иш

сто їш

нос ите

сто їте

3 особа

нос ить

сто їть

нос ять

сто ять

За такими зразками відмінюються й дієслова доконаного виду в майбутньому часі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити