УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Дієслово

Поділ дієслів на дієвідміни

За характером особових закінчень теперішнього часу (або майбутнього для дієслів доконаного виду) дієслова поділяються на дві дієвідміни: першу й другу. Лише чотири дієслова становлять окрему групу.

До І дієвідміни належать дієслова з особовими закінченнями: -у (-ю), -еш (-єш), -є (-є), -емо (-ємо), -ете (-єте), -уть (-ють).

До II дієвідміни належать дієслова з особовими закінченнями: -у (-ю), -иш (-їш), -ить (-їть), -имо (-їмо), -ите (-їте), -ать (-ять).

До II дієвідміни належать:

дієслова, які мають в інфінітиві основу на -и, -і (-ї) або на (після ж, ч, ш) і в першій особі однини та в третій особі множини теперішнього часу (або майбутнього дієслів доконаного виду) ці голосні втрачають:

Інфінітив

Однина

Множина

бачити

бач-у

бач-ать

варити

вар-ю

вар-ять

доїти

до-ю

до-ять

летіти

леч-у

лет-ять

сидіти

сидж-у

сид-ять

кричати

крич-у

крич-ать

До цієї дієвідміни належать усі дієслова на -отіти: булькотіти, бурмотіти, муркотіти, цокотіти, а також такі дієслова, як боятися, стояти (з основою на -я), спати (з основою на -а не після шиплячого), бігти (з основою на приголосний).

Усі інші дієслова належать до І дієвідміни, а саме дієслова з односкладовою інфінітивною основою на -и, -у, які зберігаються при дієвідмінюванні, а також похідні від них:

1. В особових формах дієслів бити, вити (док. звити), лити, пити кореневий голосний и не зберігається: б'ю — б'ють, в'ю — в'ють, ллю — ллють, п'ю —п'ють.

2.Дієслова з основою інфінітива на , що зберігається при дієвідмінюванні:

Інфінітив

Однина

Множина

білі-ти

білі-ю

білі-ють

жовті-ти

жовті-ю

жовті-ють

сині-ти

сині-ю

сині-ють

3. Дієслова з основою інфінітива на , яка при дієвідмінюванні зберігається; також на :

Інфінітив

Однина

Множина

гна-ти

жен-у

жен-уть

закиса-ти

закиса-ю

закиса-ють

міша-ти

міша-ю

міша-ють

писа-ти

пиш-у

пиш-уть

сія-ти

сі-ю

сі-ють

4. Дієслова з основою інфінітива на -ува- (-юва-), які при дієвідмінюванні у формах теперішнього часу та майбутнього дієслів доконаного виду втрачають компонент ва:

Інфінітив

Однина

Множина

буд-ува-ти

буд-у-ю

буд-у-ють

гор-юва-ти

гор-ю-ю

гор-ю-ють

намал-юва-ти

намал-ю-ю

намал-ю-ють

5. Дієслова з основою інфінітива на -оло-, -оро-

Інфінітив

Однина

Множина

поло-ти

пол-ю

пол-ють

поборо-ти

побор-ю

побор-ють

6. Дієслова з основою інфінітива на -ну-:

Інфінітив

Однина

Множина

гляну-ти

глян-у

глян-уть

кину-ти

кин-у

кин-уть

7. Дієслова з основою інфінітива на приголосний:

Інфінітив

Однина

Множина

нес-ти

нес-у

нес-уть

пас-ти

пас-у

пас-уть

тер-ти

тр-у

тр-уть

8. Дієслова з основою на -ота-:

Інфінітив

Однина

Множина

булькота-ти

булькоч-у

булькоч-уть

муркота-ти

муркоч-у

муркоч-уть

9. Окремі дієслова:

Інфінітив

Однина

Множина

жа-ти

жн-у

жн-уть

іржа-ти

ірж-у

ірж-уть

реві-ти (й ревти)

рев-у

рев-уть

сла-ти (= посилати)

шл-ю

шл-ють

сла-ти (= стелити)

стел-ю

стел-ють

хоті-ти

хоч-у

хоч-уть

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити