УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Дієслово

Поділ дієслів на дієвідміни

За характером особових закінчень теперішнього часу (або майбутнього для дієслів доконаного виду) дієслова поділяються на дві дієвідміни: першу й другу. Лише чотири дієслова становлять окрему групу.

До І дієвідміни належать дієслова з особовими закінченнями: -у (-ю), -еш (-єш), -є (-є), -емо (-ємо), -ете (-єте), -уть (-ють).

До II дієвідміни належать дієслова з особовими закінченнями: -у (-ю), -иш (-їш), -ить (-їть), -имо (-їмо), -ите (-їте), -ать (-ять).

До II дієвідміни належать :

дієслова, які мають в інфінітиві основу на -и, -і (-ї) або на (після ж, ч, ш) і в першій особі однини та в третій особі множини теперішнього часу (або майбутнього дієслів доконаного виду) ці голосні втрачають:

Інфінітив

Однина

Множина

бачити

бач- у

бач- ать

варити

вар- ю

вар- ять

доїти

до- ю

до- ять

летіти

леч- у

лет- ять

сидіти

сидж- у

сид- ять

кричати

крич- у

крич- ать


До цієї дієвідміни належать усі дієслова на -отіти : булькотіти, бурмотіти, муркотіти, цокотіти, а також такі дієслова, як боятися, стояти (з основою на -я), спати (з основою на -а не після шиплячого), бігти (з основою на приголосний).

Усі інші дієслова належать до І дієвідміни, а саме дієслова з односкладовою інфінітивною основою на -и, -у, які зберігаються при дієвідмінюванні, а також похідні від них:

1. В особових формах дієслів бити, вити (док. звити), лити, пити кореневий голосний и не зберігається: б’ю — б’ють, в’ю — в’ють, ллю — ллють, п’ю —п’ють.

2.Дієслова з основою інфінітива на , що зберігається при дієвідмінюванні:

Інфінітив

Однина

Множина

білі- ти

білі- ю

білі- ють

жовті- ти

жовті- ю

жовті- ють

сині- ти

сині- ю

сині- ють


3. Дієслова з основою інфінітива на , яка при дієвідмінюванні зберігається; також на :

Інфінітив

Однина

Множина

гна- ти

жен- у

жен- уть

закиса- ти

закиса- ю

закиса- ють

міша- ти

міша- ю

міша- ють

писа- ти

пиш- у

пиш- уть

сія- ти

сі- ю

сі- ють


4. Дієслова з основою інфінітива на -ува- (-юва-), які при дієвідмінюванні у формах теперішнього часу та майбутнього дієслів доконаного виду втрачають компонент ва :

Інфінітив

Однина

Множина

буд- ува-ти

буд- у-ю

буд- у-ють

гор- юва-ти

гор- ю-ю

гор- ю-ють

намал- юва-ти

намал- ю-ю

намал- ю-ють


5. Дієслова з основою інфінітива на -оло-, -оро-

Інфінітив

Однина

Множина

поло- ти

пол- ю

пол- ють

поборо- ти

побор- ю

побор- ють


6. Дієслова з основою інфінітива на -ну-:

Інфінітив

Однина

Множина

гляну- ти

глян- у

глян- уть

кину- ти

кин- у

кин- уть


7. Дієслова з основою інфінітива на приголосний:

Інфінітив

Однина

Множина

нес- ти

нес- у

нес- уть

пас- ти

пас- у

пас- уть

тер- ти

тр- у

тр- уть


8. Дієслова з основою на -ота-:

Інфінітив

Однина

Множина

булькота- ти

булькоч- у

булькоч- уть

муркота- ти

муркоч- у

муркоч- уть


9. Окремі дієслова:

Інфінітив

Однина

Множина

жа- ти

жн- у

жн- уть

іржа-т и

ірж- у

ірж- уть

реві- ти (й ревти)

рев- у

рев- уть

сла- ти (= посилати)

шл- ю

шл- ють

сла- ти (= стелити)

стел- ю

стел- ють

хоті- ти

хоч- у

хоч- уть


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити