УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Дієслово

Зміни приголосних у дієсловах, дієприкметниках та віддієслівних іменниках

1. У дієсловах першої дієвідміни відбувається зміна приголосних: г — ж, к— ч, х — ш, з — ж, с — ш, т — ч, ст — щ, ск — щ у всіх формах теперішнього часу (або майбутнього часу дієслів доконаного виду), якщо така зміна є в першій особі однини: могти — можу, можеш.; пекти — печу, печеш; колихати — колишу, колишеш; в’язати — в’яжу, в’яжеш; чесати — чешу, чешеш; хотіти — хочу, хочеш; свистати — свищу, свищеш; полоскати — полощу, полощеш.

2. У дієсловах другої дієвідміни в першій особі однини приголосні д, т, з, с змінюються на дж, ч, ж, ш, а зд, ст — на ждж, щ : водити — воджу, вертіти — верчу, возити — вожу, носити — ношу; їздити — їжджу, вимостити — вимощу.

3. Приголосні г, з змінюються на ж ; т — ч; с — ш; д — ждж, дж; ст, ск — на щ :

а) у дієприкметниках перед суфіксом -ен(ий): переможений, вожений, печений, кручений, ношений, збуджений, виїжджений, вимощений, пущений;

б) у похідних дієсловах із суфіксами -ува - та -: заморожувати, викочувати, виношувати, розкушувати, принаджувати, виїжджувати, вимощувати; походжати, саджати, але заважати, хоч завадити, заваджу;

в) у віддієслівних іменниках перед суфіксом -енн(я): відношення, розходження, розгніждження, спрощення ; але перед -інн(я) ці приголосні зберігаються: водіння, возіння,крутіння, носіння.


ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

Не слід змішувати змінні ж і дж : ж чергується з г, з, а дж чергується з д : напружуюсь, напруження — напруга; вожу — возити; лажу — лазити; воджу — водити; ладжу — ладити; ходжу, розходження — ходити.


ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

У дієсловах другої дієвідміни після губних перед я, ю з’являється л : куплять, ловлять, ломлять, люблять; куплю, ловлю, ломлю, і люблю.


Відмінювання дієслів дати, їсти, вісти (відповісти), бути.

4. Чотиридієслова: дати, їсти, вісти (яке вживається в сучасній мові тільки з префіксами: відповісти, розповісти та ін.) і бути з усіма похідними від них становлять відповідно до закінчень теперішнього часу (або майбутнього дієслів доконаного виду) окрему групу.


Однина

1 ос.

дам

їм

відповім

2 ос.

даси

їси

відповіси

3 ос.

дасть

їсть

відповість

Множина

1 ос.

дамо

їмо

відповімо

2 ос.

дасте

їсте

відповісте

3 ос.

дадуть

їдять

дадуть відповідь


Від дієслова бути вживається тільки форма є (інколи в поетичній мові для першої та третьої особи однини — єсть), що заступає всі інші форми; зрідка вживаються ще архаїчні форми: для другої особи однини — ecu, а для третьої особи множини — суть.


ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

У ряді дієслів, що мають у формах теперішнього (майбутнього) часу суфіксальне -н- з особовими закінченнями, відповідний суфікс -ну- у формах інфінітива й минулого часу може випадати. Це буває переважно тоді, коли суфікс -ну- ненаголошений і дієслово не має значення одноразовості. Проте повної послідовності в уживанні інфінітива й минулого часу з суфіксом -ну- або без нього немає: збліднути — зблід, зблідла; посохнути — посохти — посохнув, посох—посохнула, посохла; слабнути —заслабти —заслаб, заслабла; тягнути — тягти — тягнув, тягнула — потяг, потягла.


ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

Постфікс -ся після суфіксів інфінітива й майбутнього часу може змінюватися на -сь: узятись, узявсь, узялась, узялось, узялись. У формі однини чоловічого роду це буває тільки після приголосного в (але: стерігся, опікся тощо).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити