УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Дієслово

Питання для самоконтролю

1. Що таке дієслово як частина мови? Назвіть граматичні ознаки дієслів.

2. Що є початковою формою дієслова та які граматичні ознаки вона має?

3. Поясніть написання не з дієсловами. Наведіть приклади.

4. Що виражає категорія виду дієслів? Дайте характеристику кожному виду.

5. У чому полягає різниця між перехідними та неперехідними дієсловами?

6. Схарактеризуйте основні значення форм теперішнього, минулого та майбутнього часів.

7. З’ясуйте особливості поділу дієслів на дієвідміни.

8. Що виражає дійсний спосіб дієслів?

9. Як утворюються дієслова умовного способу?

10. Як утворюються дієслова наказового способу?

11. Що виражають безособові дієслова?

12. Назвіть основні способи творення дієслів. Наведіть приклади.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити