УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Тестові завдання для самоконтролю

1. У якому рядку всі закінчення іменників у формі орудного відмінка написано правильно:

а) перемогою, надією, працею, їжою, сівбою;

б) хвилею, Марією, тишею, тривогою, душею;

в) новиною, вишнею, господинею, межою, пущою;

г) вдачою, домівкою, кручою, мрією, ґаздиньою?

2. Оберіть рядок, у якому правильно визначене закінчення поданих іменників у родовому відмінку однини: колектив, гурт, хор, оркестр:

а) закінчення -у мають іменники, що позначають збірні поняття;

б) закінчення -а мають іменники, що позначають сукупність предметів;

в) закінчення -а мають іменники, що позначають назви осіб та істот;

г) закінчення -а мають іменники, що позначають назви осіб, власні імена та

прізвища.

У якому рядку закінчення іменників у формі родового відмінка однини записано правильно:

а) розуму, болю, виступу, поля, парламента;

б) приятеля, туману, тижня, коридору, зошита;

в) кисню, Ватикану, вокзалу, трамвая, горизонту;

г) берегу, трикутника, вівторка, спирту, гектару?

У якому рядку закінчення іменників у формі кличного відмінка записано правильно:

а) Віталіє, Богдане, маляре, вчителю, тату;

б) Ганно, Маріє, земле, сестро, Миколе;

в) Соломіє, соколе, Іллє, діду, Геннадію;

г) батьківщино, крає, зірко, Наталю, мріє?

Оберіть рядок, у якому всі іменники у формі орудного відмінка записані правильно:

а) радістю, віссю, тінню, нехворощщю, височінню;

б) матір’ю, якістю, жовчю, подорожжю, ніччю;

в) верфю, сіллю, любов’ю, вістю, розкішшю;

г) повістю, Росю, кров’ю, пристрастю, пам’яттю.

У якому рядку від усіх прикметників правильно утворено вищий ступінь порівняння:

а) вужчий, дорожчий, вищий, рідший, ширший;

б) чорніший, поганіший, молодший, нищий, легший;

в) глибщий, гарніший, рідніший, чистіший, добріший;

г) кращий, частіший, залізніший, смачніший, ніжніший?

У якому рядку сполуки числівника з іменником записано правильно:

а) чотири ясеня, шістнадцять к’омп’ютерів, кілька місяців, мільйон гривень, дві з половиною години;

б) перше лютого, п’ять кілограмів, нуль одиниць, одна друга гектара, сорок другий день;

в) два стільця, одна книжка, тисяча тонн, дві восьмих урожаю, троє учнів;

г) з Восьмим Березнем, три пущі, вісім дівчат, півтора яблука, троє квіток?

Оберіть правильну відповідь. Як пишуться дієприкметники не/до/торканий, не/до/в’язаний:

а) не з дієприкметниками завжди пишеться разом;

б) не з дієприкметниками завжди пишеться окремо;

в) разом, бо немає залежних слів;

г) не з дієприкметниками пишеться разом, якщо утворюється від дієслів з недо-?

9. Як відмінюються складені кількісні числівники, наприклад: сімсот дев’яносто:

а) у складених числівниках змінюється лише остання складова частина;

б) у складених числівниках відмінюється кожна частина; 

в) складені числівники не відмінюються;

г) змінюється тільки перша складова частина?

10. У якому рядку правильно записано числівники у формі орудного відмінка:

а) п’ятьомастами шестидесятьма вісьма;

б) чотиристами сімдесятьма трьома;

в) двомастами дев’яностами чотирма;

г) вісьмомастами вісімдесятьома одним?

11. У якому з поданих рядків словосполучення записано правильно:

а) розмовляли з дев’яносто студентами, дипломи вручали сто випускникам, підручників не хватило сорок учням;

б) розмовляли з дев’яноста студентами, дипломи вручали стам випускникам, підручників не хватило сорока учням;

в) розмовляли з дев’яноста студентами, дипломи вручали ста випускникам, підручників не хватило сорока учням;

г) розмовляли з дев’яностами студентами, дипломи вручали стам випускникам, підручників не хватило сорокам учням?

12. Оберіть рядок, у якому правильно визначено, як пишеться частка ні із займенниками: ні/з/ким, ні/до/кого, ні/при/кому, ні/в/чому:

а) разом, бо частка ні із займенником завжди пишеться разом;

б) окремо, бо між часткою і займенником є прийменник;

в) окремо, бо частка ні із займенником завжди пишеться окремо;

г) разом, бо між часткою і займенником стоїть прийменник.

13. У якому рядку всі слова пишуться разом:

а) народно/поетичний, держ/замовлення, місце/знаходження, кисло/молочний;

б) народно/демократичний, екс/президент, міно/носець, кисло/солодкий;

в) народно/комедійний, виставка/ярмарок, класично/традиційний, місце/зростання;

г) народо/населення, бензо/покажчик,науково/ виробничий, молоко/приймальний?

14. У якому рядку всі слова пишуться через дефіс:

а) науково/фантастичний, рута/м’ята, пів/Європи, синювато/рожевий;

б) науково/освітній, гора/Сапун, пів/яблука, біло/чорний;

в) науково/популярний, льон/довгунець, ліберально/демократичний, синьо/окий;

г) науково/доведений, художник/модельєр, фруктово/овочевий, молоко/переробний?

15. У якому рядку всі слова пишуться разом:

а) на/в/коло, на/при/кінці, ніби/то, у/наслідок, мов/би;

б) з/за, де/не/де, одним/одна, на/слово, що/до;

в) по/справжньому, із/під, по/сусідськи, тишком/нишком, на/право;

г) по/перше, казна/коли, пліч/о/пліч, ад/же, в/обмін?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити