УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Члени речення

Питання для самоконтролю

1. Чим відрізняється речення від інших одиниць мови (звуків, морфем, слів)?

2. Назвіть основні ознаки речення.

3. Які речення називаються двоскладними?

4. Чому саме іменник у називному відмінку є основним способом вираження підмета?

5. Чим ще може бути виражений підмет?

6. Що таке присудок? Які ви знаєте види присудків за будовою?

7. Назвіть способи вираження простого дієслівного присудка.

8. Що таке складений присудок? Які у нього підвиди?

9. Чим може бути виражений складений іменний присудок?

10. Чим може бути виражений складений дієслівний присудок?

11. Коли між групою підмета і присудка ставиться тире?

12. Коли тире не ставиться?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити