УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Просте ускладнене речення

Питання для самоконтролю

1. Чим характеризуються ускладнені прості речення?

2. Дайте визначення однорідним членам речення, назвіть ознаки однорідності.

3. У яких позиціях узгоджені означення бувають однорідними й неоднорідними?

4. Схарактеризуйте узагальнюючі слова та розділові знаки при них.

5. Дайте визначення відокремлених членів речення.

6. Які члени речення можуть бути відокремленими?

7. Назвіть умови відокремлення означень.

8. Назвіть найважливіші випадки відокремлення обставин.

9. Які прийменники вживаються при відокремлених додатках, виражених іменником?

10. Які слова, словосполучення і речення називаються вставними?

11. Якими розділовими знаками виділяються вставні слова та речення?

12. Схарактеризуйте способи вираження звертань та розділові знаки при них.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити