УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Односкладні речення

Односкладні речення з головним членом — підметом

Називні — це такі речення, які мають один головний член — підмет. Вони повідомляють про те, що певне явище чи предмет у дійсності є, існує: Ніч. Шумить розштормоване море (О. Гончар).

Крім підмета, в називному реченні можуть бути пояснюючі слова, найчастіше означення: Весна. Хліборобська весна. Перший день оранки (Ю. Збанацький)..

У складі називних речень можуть бути вказівні частки ось, он, от: Ось вулиця, будинок і квартира (М. Рильський).

Називні речення часто вживаються групами, відділяючись одне від одного комою, крапками, крапкою: Пісок, виноградні лози, тоненькі запорошені акації (Журнал); Чебрець... Безсмертник... Деревій... Тужавий вітер-степовій (П. Усенко).

Називні речення можуть бути окличними: Обрій у промінні. Сонце! Світло! (М. Терещенко)

Називні речення не бувають заперечними. Вони не вживаються у значенні минулого або майбутнього часів. Найчастіше називні речення вживаються в художніх описах, у газетних та журнальних статтях. За допомогою їх письменники досить яскраво передають пейзаж, місце або час дії тощо: Тиша, полуденна спека... Тиша... Блакить... Сонце... Солоний вітрець... Зітхає море... (О. Донченко); Тривожних коней храп. Людей тяжкі колони. Снарядні ящики. Бляшанки бомб. Харчі. Могутнє рухання військового огрому (М. Бажан). Для підсилення вияву того, чи іншого явища або при потребі вказати на велику кількість предметів називні речення можуть повторюватися: Покоси. Покоси. Покоси. Ужинок великих трудів (М, Терещенко).

Називні речення вимовляються з розповідною або окличною інтонацією.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити