УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ

Подвоєння та подовження приголосних

Подвоєння приголосних при збігу їх

1. Подвоєні приголосні маємо при збігу однакових приголосних:

а) префікса й кореня: ввіч, ввічливий, віддати, відділ, заввишки, ззаду, оббити,роззброїти,роззява; двох префіксів: возз’єднання, ввігнутий;


ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

Не подвоюються приголосні в таких словах, як отой, отут, отак, отам, отепер, отоді, а також оцей тощо.


б) кінця першої й початку другої частин складноскорочених слів: військкомат (військовий комісаріат), страйкком (страйковий комітет), юннат (юний натураліст);

в) кореня або основи на - н- (-нь-) і суфіксів -н(ий)

[-н(і)й], -ник, -ниц(я): вина — безвинний, день — денний, закон — законний, кінь — кінний, причина —причинний; осінь—осінній,ранок—ранній; баштанник, годинник, письменник; віконниця, Вінниця;

Подвоєння н зберігається й перед суфіксом -ість в іменниках та прислівниках, утворених від прикметників із подвоєним н : безвинний — безвинність — безвинно; законний — законність — законно, туманний — туманність — туманно.

г) основи дієслова минулого часу на с і постфікса -ся :

винісся, пасся, розрісся, трясся;

Ґ) подвоюються приголосні в словах: бовван, Ганна, лляний, овва, ссати, а також у похідних: бовваніти, Ганнин, виссати, ссавці та ін.

2. Буквосполучення -нн- пишеться:

а) у збільшувально-підсилювальному суфіксі - енн(ий) : здоровенний, силенний, численний;

б) у прикметниках на -енн(ий), -анн(ий) [-янн(ий)] зі значенням можливості або неможливості дії: здійсненний, невблаганний, недозволенний, не доторканний, незрівнянний, нечисленний, непримиренный, несказанний, нескінченний та в прикметнику старанний з відтінком підсилення.

в) у прикметниках на -енн(ий) старослов’янського походження: благословенний, блаженний, вогненний, священний.

Буквосполучення -нн- зберігається в іменниках і прислівниках, утворених від таких прикметників: здійсненність, старанність, старанно, численність, численно тощо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити