УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Пряма і непряма мова

Зразок розбору конструкції з прямою мовою

1. «У вигляді мови,— сказав Олесь Гончар, — дано людині великий дар».

2. Пряма мова: У вигляді мови дано людині великий дар; слова автора: сказав Олесь Гончар.

3. Слова автора переривають пряму мову.

4. Слова автора стоять у середині прямої мови, тому з обох боків виділяються комою й тире.

5. Пряма мова — це просте речення, розповідне, не-окличне, односкладне, поширене, повне; підмета немає, присудок — дано — виражений дієслівною формою на -но; речення безособове; дано (кому ?) людині (непрямий додаток, виражений іменником у давальному відмінку); дано (як?) у вигляді мови (обставина способу дії, виражена двома іменниками); дано (що?) дар (прямий додаток, виражений іменником у знахідному відмінку); дар (який?) великий (узгоджене означення, виражене прикметником).

Слова автора — це просте речення, розповідне, неокличне, двоскладне, непоширене, повне.

6. «П», — а, — п».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити