УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Види складних речень


Складне речення

Складним називається речення, що складається з двох або кількох простих речень, об’єднаних в одне ціле за змістом та інтонацією.

Залежно від способу поєднання простих речень у складному розрізняються такі основні види складних речень: складні сполучникові речення і складні безсполучникові речення.

Прості речення в складному втрачають інтонаційну завершеність. Інтонацію кінця має все складне речення, а не кожне з простих, що входять до нього. Так, у реченні Ішов дрібний густий дощик, і сіра імла застилала берег відбувається підвищення тону в кінці першої його частини, далі робиться пауза і пониження голосу на останньому слові, що означає інтонаційну завершеність складного речення.

Складні сполучникові речення поділяються на дві групи:

1) складні речення із сурядними сполучниками (складносурядні речення). У складносурядному реченні прості речення, що входять до нього, — рівноправні, незалежні одне від одного, тобто з’єднані сурядним зв’язком як однорідні члени речення;

2) складні речення з підрядними сполучниками і сполучними словами (складнопідрядні речення). У складнопідрядному реченні одне просте, що входить до його складу, залежить від іншого і з’єднане з ним підрядним зв’язком.

Види складних речень


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити