УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Види складних речень

Складносурядні речення зі сполучниками:

Єднальними (означають явища, що відбуваються одночасно чи послідовно): і, й, т а (в значенні і), ні-ні, ані-ані.

Протиставними (означають явища, які чергуються, чи одне виключає інше): а, але, та (в значенні але), проте, зате, однак.

Розділовими (означають одне явище, яке протиставляється іншому): або, чи, хоч, то ... то, чи ... чи, хоч ... хоч, або ... або.

Прості речення, що входять до складу складносурядного, відокремлюються одне від одного комами. Кома перед сполучниками і або та (в значенні і) не ставиться лише тоді, коли в складносурядному реченні є спільний другорядний член, що відноситься до обох простих речень: За селом знов шелестіли хліба й пахло полином (А. Головко). Вдалині поле ніби вогнем горить та річка виблискує на сонці.

Якщо в простих реченнях, з’єднаних сполучником і, говориться про швидку зміну подій або явищ, то між такими простими реченнями ставиться тире: Розчинив вікно — і весняна злива розірвала тишу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити