УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Види складних речень

Зразок синтаксичного розбору складносурядного речення

В одну мить розсунувся простір і стали ближчі зорі (Ю. Мушкетик).

1. Речення складне, сполучникове, складносурядне.

2. Має дві граматичні основи: 1) простір розсунувся, 2) зорі стали ближчі ; прості речення пов’язані між собою сполучником і (єднальний).

3. Кома не ставиться, тому що у них є спільний другорядний член речення, обставина часу: в одну мить.

4. Перше речення: розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, повне; підмет — простір, виражений іменником; присудок (простий дієслівний) — розсунувся, виражений дієсловом; розсунувся (коли?) в одну мить (обставина часу, виражена іменником із числівником).

Друге речення: розповідне, неокличне, двоскладне, непоширене, повне: підмет — зорі, виражений іменником; присудок — стали ближчі, виражений дієсловом-зв’язкою стали й іменною частиною ближчі, присудок складений іменний.

5. [ ] і [].


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити