УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ

Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі

Приголосні звуки поділяються на тверді і м’які. Вони можуть утворювати пари. Вимова таких звуків відрізняється тільки положенням язика в ротовій порожнині.

Тверді: [д], [т], [з], [с], [ц], [дз], [л], [н], [р].

М’які: [д’], [т’1, [з’], [с’], [ц’], [дз’], [л’], [н’], [р’].

У процесі мовлення, крім м’яких і твердих приголосних, зустрічаються так звані пом’якшені приголосні, які не є самостійними звуками фонетики української мови, вони вважаються тільки варіантними від твердих: [б] - [б’], [в] - [в’], [п] - [п’], [ф] - [ф’], [ж] - [ж’], [ч] - [ч′], [ш] - [ш’], [дж] - [дж’], [г] - [г’], [к] - [к’], [х] - [х’], [ґ] - [ґ’ ], [м] - [м’]. Інші приголосні пом’якшеними бути не можуть.

За характером звучання приголосні поділяються на дві групи: свистячі ([з, з’, ц, ц’, с, с’, дз, дз’]) і шиплячі ([ж, ч, ш, дж]).

Невелику за кількістю групу складають носові приголосні [м], [н], [н’], тобто при їх творенні задіяна носова порожнина.


В основі поділу приголосних на шумні, сонорні та дзвінкі лежить рівень участі у творенні звуків голосу й шуму.

Якщо у творенні дзвінких приголосних присутні як шум, так і голос, то глухі творяться за відсутності голосу та за допомогою шуму.

Окремі дзвінкі й глухі приголосні звуки близькі між собою за способом творення і становлять пари:

Дзвінкі : [б], [д], [д’], [з], [з’], [дз], [дз’], [ж], [дж], [г], [ґ].

Глухі : [п], [т], [т’], [с], [с’], [ц], [ц’], [ш], [ч], [к], [х], [ф].

Не мають пар дзвінкі звуки: [в], [м], [н], [н’], [л],

[л’1, [р], [P’L [й].

У мовному потоці звуки мови зазнають впливів, певних змін, іноді навіть відбуваються заміни одних звуків іншими. Наприклад: зсунути — [сунути] — відбувається оглушення [з] під впливом наступного [с]. Такі чергування звуків можуть відбуватись і в системі приголосних, і в системі голосних.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити