УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Види складних речень

Порядок синтаксичного розбору безсполучникового складного речення

1. Визначити граматичні основи.простих речень, що входять до складу безсполучникового складного.

2. Встановити, зі скількох простих речень складається безсполучникове складне.

3. Визначити смислові зв’язки між простими реченнями (перелік фактів, протиставлення, друге речення пояснює перше, розкриває причину тощо).

4. Схарактеризувати інтонацію безсполучникового складного речення.

5. Пояснити розділові знаки.

6. Кожне речення, що входить до складу безсполучникового складного, розібрати як просте.

7. Намалювати схему речення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити