УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Види складних речень

Речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

Рожевий пил спадав, синіло все кругом, і коси золоті зоря вплітала в трави (В. Сосюра).

[],[], і [].

Мовчали зажурені поля, німувала насічена руб-цями-переметами дорога, тільки діброва, до якої він саме дійшов, пересварювалася з хуртовиною і вітром (М. Стельмах).

[],[],[..., (до якої...),].

У складних реченнях, що містять декілька простих речень, можуть бути різні види зв’язку: сурядний і підрядний, сполучниковий і безсполучниковий. Щоб правильно зрозуміти смисл такого складного речення, потрібно встановити, зі скількох простих речень воно складається і як вони пов’язані між собою:

Нехай серця не знають супокою,

Хай обганяють мрії часу біг,

І наша юність буде хай такою,

Щоб їй ніхто не заздрити не міг.

В. Симоненко.


Складне речення з різними видами зв’язку: сурядним і підрядним, сполучниковим і безсполучниковим, складається з трьох частин, з’єднаних безсполучниковим зв’язком і сполучником і; третя частина — складнопідрядне речення, у якому підрядне речення стоїть після головного і приєднується до нього сполучником щоб.

Часто сурядним зв’язком об’єднуються в складне речення такі частини, кожна з яких є складнопідрядним реченням: Є прадавні скарби, що намертво лежать у землі, і є живі скарби, що йдуть по землі від покоління до покоління, огортаючи глибинним чаром людську душу (М. Стельмах).

Дві частини чи більше, поєднані сурядним зв’язком, можуть мати спільну підрядну частину. Безсполучниковим зв’язком можуть поєднуватись частини, з яких одна чи кожна становлять собою складнопідрядні речення: Пекучий день, щебечуть птиці, де яворів шумлять ряди (В. Сосюра).

Можливі й інші комбінації видів зв’язку в складному реченні.

Сполучникові складні речення (складносурядні, складнопідрядні) і безсполучникові складні речення часто бувають синонімічними. Створюється можливість заміни одних речень іншими: сполучникових на безсполучниковій навпаки: 1. Поспішиш — людей насмішиш (Народна творчість). — Якщо поспішиш, то людей насмішиш. 2. Чітко чуть, як в мерзлу землю дрібно б’ють копита (М. Бажан). Чітко чуть: у мерзлу землю дрібно б’ють копита.

Взаємозаміна сполучникових і безсполучникових речень урізноманітнює виклад, робить його гнучким, виразним.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити