УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Види складних речень

Питання для самоконтролю

1. Які речення називаються складносурядними?

2. Розкажіть про засоби зв’язку простих речень у складносурядному.

3. Пригадайте правила розстановки розділових знаків у складносурядному реченні. Наведіть приклади.

4. У якому випадку не ставиться кома в складносурядному реченні?

5. На які види і підвиди поділяються складнопідрядні речення?

6. Які існують засоби зв’ язку простих речень у складнопідрядному?

7. Чим відрізняються сполучні слова від сполучників? Які складнопідрядні речення творяться за допомогою сполучників і сполучних слів, а які — за допомогою тільки сполучників?

8. У яких складнопідрядних реченнях вживаються вказівні слова? Чим різняться сполучні і вказівні слова?

9. Чи є членами речення сполучники? Сполучні слова? Вказівні слова?

10. У творенні яких видів і підвидів складнопідрядних речень беруть участь однакові сполучники, ті самі сполучні слова? Як розрізняти їхні значення?

11. Яке речення називається складнопідрядним? З яких речень воно складається?

12. Які речення називаються підрядними означальними, а які — підрядними з’ясувальними? Наведіть приклади.

13. Назвіть види підрядних обставинних речень. Наведіть приклади.

14. Назвіть види супідрядних речень і речень з послідовною підрядністю. Наведіть приклади.

15. Які речення називаються безсполучниковими складними реченнями?

16. Якими зв’язками поєднуються частини безсполучникового складного речення?

17. Яка різниця між сполучниковими і безсполучниковими складними реченнями?

18. Які смислові відношення бувають між частинами безсполучникового складного речення? Наведіть приклади.

19. У чому полягають інтонаційні особливості безсполучникових складних речень? Назвіть різновиди інтонації і наведіть приклади.

20. Які розділові знаки вживаються у безсполучникових складних реченнях? Коли постановка розділових знаків залежить від інтонації?

21. У яких стилях мовлення вживаються безсполучникові складні речення?

22. Які речення називають складними з різними видами зв’язку?

23. Які розділові знаки вживаються в реченнях із різними видами зв’язку? Чим це пояснюється?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити