УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Тестові завдання для самоконтролю

1. Укажіть, яке зі сполучень слів не є словосполученням:

а) приготуватися до зустрічі;

б) хмарний день;

в) розпускаються бруньки;

г) швидка течія.

2. Укажіть словосполучення, в якому головне й залежне слова пов’язані неповним узгодженням:

а) українське кіно;

б) червоне пальто;

в) гірко плакати;

г) плести вінок.

3. Оберіть правильний варіант формулювання правила:

а) кома ставиться між однорідними членами речення перед одиничними розділовими сполучниками;

б) кома ставиться при однорідних членах речення перед першим повторюваним сполучником, якщо з нього починається перелік;

в) кома ставиться між однорідними членами речення, з’єднаними інтонаційно;

г) кома не ставиться між однорідними членами речення, з’єднаними інтонаційно.

4. Укажіть, у якому реченні всі розділові знаки поставлено правильно:

а) Тільки громадська думка може осягнути все вчасно; подавати знак тривоги,

вчасно, порушити якісь важливі питання, словом, бути найвищим регулювальником складного, суспільного організму (Є. Сверстюк).

б) Дві великі творчі сили в житті кожного народу: народність і територія —стрінулися саме на порозі історичного життя нашого народу, й утворили першу підставу дальшого розвою його (М. Грушевський).

в) Скрізь на вершечку стрілецької гори, на пагорбах і видолинках панувала тиша (І. Нечуй-Левицький).

г) І палаюче сяйво зорини, і задумливий цвіт материнки, і вогонь лугової калини: всі в мені ви, як є... (Д. Луценко).

5. Позначте, у яких випадках відокремлюються означення:

а) якщо вони виражені прикметниковим або дієприкметниковим зворотом і стоять після означуваного слова;

б) якщо вони виражені прикметниковим або дієприкметниковим зворотом, що стоїть перед означуваним словом і немає обставинного значення;

в) у будь-якій позиції;

г) якщо вони виражені дієприслівниковим зворотом.

6. укажіть речення, в якому є іменний складений присудок:

а) Вдивляюсь я в травневу синю ніч, в якій світи ведуть свої дороги, і вірю я, що вічності хоч трохи несу в собі [Р.Т. Рільке).

б) Тепер ще квітка дійсності надією цвіте, не кидає ще тіні дерево зневіри (Б.-І. Антпонич).

в) Ліс ліворуч, мов зелений заєць, задивився на мою ходу (М. Йогансен).

г) Я — квітка осіння... Дощі мене мочать, рве вітер мої пелюстки... (В. Сосюра).

7. Укажіть, у якому рядку всі слова є вставними й виражають упевненість:

а) без сумніву, на щастя, на жаль, вочевидь, сподіваюсь;

б) безсумнівно, справді, безумовно, безперечно, зрозуміло;

в) ясна річ, без сумніву, як навмисне, нічого гріха таїти, по-моєму;

г) по-перше, як на гріх, здається, дозвольте, нарешті.

8. Позначте, у яких випадках між частинами складносурядного речення не ставиться кома:

а) якщо частини складносурядного речення мають спільний другорядний член або спільне вставне слово;

б) між частинами складносурядного речення кома не ставиться;

в) якщо вони з’єднані єднальним сполучником;

г) якщо вони з’єднані розділовим сполучником.

9. Укажіть, у якому реченні допущено помилку в постановці розділових знаків:

а) Мені в далекому Парижі приснилась рідна сторона — серед любисткової тиші дрімає хмара чепурна (Д. Луценко).

б) Українському письменникові доводилося тягнути два плуги: треба було писати художній твір і творити для мови (В. Сухомлинський).

в) Обернувся я до хати —Нема в мене хати (Т. Шевченко).

г) Адже із думки і слова почалося становлення людини; мисль, втілена в слово, підняла нас над природою, над усіма речами й явищами, над епохами й століттями (В. Сухомлинський).

10. Укажіть, у яких випадках у безсполучниковому складному реченні ставиться двокрапка:

а) якщо зміст частин речення зіставляється або протиставляється;

б) якщо друга частина вказує на швидку зміну подій у першій;

в) якщо друга частина пояснює, розкриває, конкретизує зміст першої;

г) якщо друга частина виражає наслідок чи висновок того, про що йдеться в першій частині.

11. Позначте, які розділові знаки ставляться, якщо пряма мова стоїть перед словами автора:

а) після слів автора ставиться двокрапка, а пряма мова береться в лапки;

б) пряма мова береться в лапки, після неї ставиться кома й тире; слова автора пишуться з малої літери;

в) пряма мова береться в лапки, слова автора пишуться з великої літери;

г) пряма мова береться в лапки, після неї ставиться тире; слова автора пишуться з малої літери.

12. Укажіть речення, в якому є обставина мети:

а) Мов карб старий — цей місяць-білозір,

Мов сни старі — ці хмари білопінні

(М. Бажан).

б) Тут вони іноді збираються чималим гуртом чи жаб половити, чи просто так походити серед лепехи й рогози (Є. Гуцало).

в) Хай розкаже, що вчуває, пробиваючись, трава (О. Олесь).

г) Лягав мені до ніг покірним барсом ліс, ховаючи в собі проваль жахкі глибини (В. Олійник).

13. Укажіть, яке з поданих речень є неозначено-особовим.

а) За одного письменного двох неписьменних дають (Народна творчість).

б) У гості збирайся, а вдома пообідати не забудь (Народна творчість).

в) Виходжу в ніч. Іду назустріч долі (Ліна Костенко).

г) Запахло м’ятою, війнуло чебрецем і крильцями мелодій закрутило над озера замисленим лицем (М. Бажан).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити