УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Приклад аналізу тексту

Національний символ українського народу

Під час розкопок археологів на території України часто знаходять тризуб, який, на думку вчених, мав важливе значення для котрогось із давніх слов’янськх племен. Це міг бути або його символ, або знак влади вождя племені. Згодом, у часи Володимира Святославича (його ще називали Володимиром Великим), тризуб з’являється на монетах Русі й стає князівським знаком, добре знаним і за її межами. Його разом із владою успадковують Володимирові наступники на престолі. Тризуб часто зустрічається на варязьких мечах (тих воїнів, які були на службі в київських князів), знайшли його і в гербі Анни Ярославни, доньки Ярослава Мудрого, королеви Франції. Цим знаком володарі руських земель скріплювали договори з іншими країнами, він стояв на поясах княжих дружинників.

Яке значення вкладалося в тризуб? Єдиної відповіді на це запитання в істориків немає. Одні вважають, що він уособлював три стихії природи: повітря, воду й землю. Інші переконані: тризуб — це обожнення рибальського знаряддя (при цьому посилаються на те, що його знаходять і в інших країнах). Ще інші наполягають: це стилізоване зображення сокола. Є й версія про те, що він — відтворення предмета, схожого на булаву — символ влади. Усіх таких тлумачень декілька десятків. Одне слово, єдиної загальноприйнятої точки зору в поясненні тризуба немає. Але вчені сходяться в головному: він найбез-посереднішим чином пов’язаний з княжою особою і символізує її владу. Тут ніяких суперечок бути не може.

1. Тема тексту — походження тризуба як символу українського народу.

2. Текст належить до наукового стилю, тип мовлення — розповідь.

3. Текст включає дві підтеми: перша — історія використання тризуба, друга — його символічне значення.

4. Текст поділяється на два абзаци, кожен із абзаців відповідає окремій підтемі.

5. Текст включає два ССЦ (кожне з них обмежується, відповідно, першим та другим абзацем). У першому з них речення пов’язані послідовним зв’язком (у хронологічній послідовності розкривається історія використання тризуба у слов ’янських племен та в Київській Русі), у другому — паралельним (усі речення відповідають на питання, поставлене першим реченням ССЦ).

6. Мовні засоби міжфразного зв’язку в першому ССЦ: контекстуальні синоніми (тризуб, цей знак), займенники, тематична лексика (тризуб, знак, герб, монети та ін.), лексичні повтори (слово «тризуб»). У другому ССЦ: риторичне запитання, займенники (одні, інші, це, він), тематична лексика (уособлював, обожнення, стилізоване зображення, відтворення, символізує), вставні слова (одне слово), відповідність часово-видових форм (одні вважають, інші переконані, ще інші наполягають), сполучники (й, але).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити