УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
РИТОРИКА

Запитання для самоконтролю

1. Що називають риторикою?

2. Які існують види ораторського мистецтва?

3. Із яких етапів складається процес підготовки промови?

4. Що в риториці називають аргументом?

5. На які види поділяються аргументи в риториці?

6. Із яких структурних частин має складатися промова?

7. Наведіть приклади тропів та фігур, що використовуються на етапі елокуції. Які функції вони виконують при складанні промови?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити