УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Протокол

Протокол — це службовий документ із записом ходу обговорення питань і рішень, ухвалених на зборах, нарадах, конференціях, інших засіданнях колегіальних органів. У протоколах відображаються всі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення.

Протокол веде секретар або інша призначена особа.

Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної. У вступній частині вказується дата проведення зборів, зазначаються прізвища та ініціали присутніх, наводиться порядок денний зборів з переліком питань, що розглядаються. Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного.

Кожен розділ містить такі частини:

— слухали;

— виступили;

— ухвалили.

За обсягом інформації протоколи бувають трьох видів:

— короткі (записуються питання, які обговорюються, прізвища доповідачів і виступаючих, прийняті рішення);

— повні (стисле подання виступів доповідачів і учасників);

— стенографічні (дослівно фіксується увесь хід засідання).

Реквізити :

1. Назва виду документа.

2. Заголовок (вказується структурний підрозділ або колегіальний орган).

3. Дата засідання.

4. Номер.

5. Гриф затвердження (якщо потрібно).

6. Текст.

7. Підписи голови і секретаря.

Під час засідання можна скласти лише чорновий варіант протоколу. В п’ятиденний термін протокол уточнюють, вивіряють, редагують і оформляють.ПРОТОКОЛ № 25

Загальних зборів студентів І курсу Красноградсь-кого медичного коледжу

15.05.2007 р.

Голова: С. І. Луценко

Секретар: В. І. Луговий

Присутні: директор медичного коледжу П. Р. Куліш, заступник директора з виховноїроботи В. О. Петренко, викладачі А. Л. Федорова, В. Ю. Доскальчук, С. Т. Москаленко, студенти І курсу.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Підготовка студентів до літньої виробничо-польової практики.

2. Робота з озеленення й благоустрою міського парку.

I. СЛУХАЛИ:

Петренко В. О. Інформація керівника виробничої практики.

ВИСТУПИЛИ:

Федорова А. Л. Запропонувала поділити студентів на групи, визначити кожному завдання і години роботи в парку.

Москальчук В. Ю. Зазначив, що треба підготувати інвентар для роботи в парку до початку практики.

УХВАЛИЛИ:

1. Усім студентам І курсу взяти участь у літній виробничій практиці.

2. Доручити керівникові практики скласти графік робіт.

3. Поділити студентів на групи і визначити час роботи у парку.

II. СЛУХАЛИ:

Голова зборів  (підпис)

С. І. Луценко

Секретар   (підпис)

В. І. Луговий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити