УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Характеристика

Характеристика — це документ, у якому дається оцінка діловим і моральним якостям особи. Вона подається при вступі до середніх і вищих навчальних закладів, при висуванні на виборні посади, при атестаціях та в інших випадках. Характеристики видаються адміністрацією підприємства (організації, навчального закладу) на прохання працівника (студента, практиканта тощо).

Характеристика складається з таких реквізитів :

1. Назва виду документа (Характеристика) угорі аркуша.

2. Анкетні дані особи: прізвище, ім’я, по батькові особи, посада, вчений ступінь і звання, рік народження (все в родовому відмінку), освіта. Ці дані розташовуються у стовпчик справа.

3. Дані про трудову діяльність (фах, посада, тривалість роботи на підприємстві, просування по службі, рівень професійної майстерності). Студенти зазначають, з якого часу навчаються, за яким фахом.

4. Власне характеристика, у якій зазначають:

— ставлення до роботи (навчання);

— підвищення професійного та наукового рівня;

— стосунки у трудовому (навчальному) колективі;

— нагороди, заохочення (стягнення).

5. Призначення характеристики.

6. Дата складання.

7. Підпис відповідальної службової особи.

8. Печатка організації, що видала характеристику.

Текст характеристики викладається від третьої особи.


ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА

Каменева Анатолія Григоровича, 1939 р. народження, освіта — вища.

Каменев А. Г. працює на заводі з 1982 р. старшим юрисконсультом. До обов’язків ставиться сумлінно. Творчо застосовує свої знання із вдосконалення правової роботи на заводі. У результаті є добрі показники у претензійно-позовній роботі. Значно зменшились збитки й інші невиробничі витрати. Своєчасно стягуються штрафи, пеня, неустойки з постачальників. Веде велику роботу з візування звільнень, переведень, стягнень.

Каменев А. Г. проводить роботу серед працівників заводу. Систематично виступає з лекціями, бесідами на правові теми. Організовано працює юридична консультація, де Каменев А. Г. надає правову допомогу працівникам. Бере участь у роботі профкому, членом якого він є.

Користується авторитетом серед робітників і службовців заводу. У спілкуванні ввічливий, у побуті скромний.

Характеристику видано в аспірантуру Харківської юридичної академії.

Директор Шевченківського молокозаводу  (підпис) О. І. Малько

Голова комітету профспілки   (підпис) Л. Г. Потапова


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити