УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Виступ на зборах, семінарах

Семінар — один з основних видів групових навчально-теоретичних або практичних занять студентів вищих начальних закладів, учнів загальноосвітніх шкіл, членів наукових гуртків, слухачів курсів.

На семінарських заняттях звичайно обговорюються доповіді студентів або учнів з певних питань. При цьому загальна проблема поділяється на ряд часткових. Доповідачі й опоненти призначаються заздалегідь. Теми для доповідей пропонуються цікаві та посильні для студентів (школярів). Семінарське заняття підсумовує викладач (учитель).


ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ТИХ, ХТО ГОТУЄТЬСЯ ДО ВИСТУПУ НА СЕМІНАРІ

1. Обміркувати тему виступу. З’ясувати межі теми (на чому варто зупинитись, на чому наголосити).

2. Визначити головну думку виступу.

3. Окреслити послідовність викладу думок, тобто скласти план виступу.

4. Конкретизувати кожну думку, тобто скласти тези виступу.

5. До кожної тези дібрати приклади, посилання (цитати).

6. Продумати стиль тексту виступу. Бажано записати текст або окремі слова (терміни) і речення, які варто було б ужити.


ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ТИХ, ХТО ГОТУЄТЬСЯ ДО ВИСТУПУ НА ЗБОРАХ

1. Обміркуйте зміст виступу (про що говоритиму) та головну думку (до чого або проти чого закликатиму).

2. Окреслити послідовність викладу думок, тобто скласти план виступу.

3. До кожної думки дібрати аргументацію. (Чому це так? Чому я так вважаю?)

4. Пригадати яскраві та цікаві приклади з життя, на які варто посилатись у виступі.

5. Обміркувати висновки й узагальнення, якими треба завершити виступ.

6. Вибрати стиль тексту виступу, продумати (при потребі записати) деякі вислови, які варто було б ужити.


ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ТИХ, ХТО ХОЧЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ ВИСТУПУ НА ЗБОРАХ

1. Продумати вступ до свого виступу (на чому зупиниться оратор і що спонукало взяти слово).

2. Обміркувати зміст основної частини виступу (викласти власні погляди на обговорюване питання).

3. Продумати кінцівку виступу (висновки з прослуханої доповіді, власні пропозиції).

4. Обміркувати стиль тексту виступу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити