УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ

Тестові завдання для самоконтролю

1. Оберіть правильний варіант відповіді.

Фонетика — це розділ мовознавства, що вивчає:

а) будову слова;  

б) способи творення слів;

в) звукову систему мови, способи її функціонування;

г) лексичний склад мови.

2. Звуки мови поділяються на голосні та приголосні:

а) так;

б) ні.

3. Оберіть рядок, у якому всі звуки дзвінкі:

а) [б], [у], [т], [з], [ж], [г];

б) [б], [д’], [з], [дз], [в], [р];

в) [в], [л], [н’], [ц], [г], И;

г) [п], [ш], [т’], [к], [х], [с].

4. У якому рядку всі ненаголошені голосні можна перевірити наголосом:

а) березень, бриніти, тривога, вітер, великий, криве;

б) темніти, земля, кривенька, держу, клекотіти, несу;

в) ожеледь, берег, дерево, дрижати, тривалий, дизель;

г) вимоги, широкий, зелень, шелест, динамо, семеро?

5. Оберіть рядок, у якому фонетична транскрипція виконана правильно:

а) [п’дйіхати], [оус’ел’а], [снан:’а];

б) [шчас’т’а], [жи’ті’а], [джм’іл’];

в) [ден’], [йуніс’т’], [дзвеин’ітие];

г) [йіжак], [підводиец:’а], [йаблуо нёвие й].

6. Впишіть на місці крапок пропущені голосні літери. Оберіть рядок, у якому в словах іншомовного походження пишеться и :

а) ф...алка, Ш..ллер, мат...матика, Флор...да, л...ман;

б) г...мн, P...M, с.стема, ц...фра, д...якон, фа...тон;

в) ід...ал, Пар...ж, фа...тон, Атлант...да, Н...цца;

г) Антаркт...да, д...ректор, Алж...р, Ч...каго, д...зель, дж..нси?

7. Оберіть рядок, у якому в усіх словах правильно вжито апостроф:

а) п’янкий, пів’яблука, міжгір’я, м’ята, з’юрмитися, дит’ясла;

б) моркв’яний, різнотрав’я, верф’ю, п’ятилітній, сім’я, кав’ярня;

в) пів’Європи, зв’язувати, пір’я, м’ята, Св’ятослав, бур’я;

г) тьм’яний, пом’янути, пів’ясена, черв’як, пуп’янок, львів’янин.

8. У якому рядку в усіх словах правильно вжито буквосполучення йо ?

а) мільйон, Муравйов, йод, Снегирйов, прийом, його;

б) йому, Линьйов, курйоз, бульйон, вйокати, дйоготь;

в) район, бульйон, серйозний, привілейований, Соловйов, Воробйов;

г) Пушкарйов, синьйого, крайовий, Йосип, підйомний, павільйон.

9. Оберіть правильний варіант відповіді.

М’який знак пишеться після м’яких:

а) д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу;

б) б, п, в, м, ф, у кінці слова та складу;

в) після р у кінці слова або складу;

г) після н перед ж, ч, ш, щ.

10. У якому рядку всі слова написано правильно:

а) Харків, тоньший, радість, різкий, скриньці, голці;

б) інший, ляльчин, кавказький, вишень, Горький, донецький;

в) мазь, доньчин, баский, тьмяний, матінці, меньший;

г) їдальня, різьбяр, станьте, ніжність, ненчин, плаский?

11. Знайдіть рядок, у словах якого допущено помилки:

а) плежневий, аванпостний, зап’ястний, кістлявий, проїзний, баластний, піаністці;

б) щасливий, компостний, пестливий, брязкнути, масний, оптимістці;

в) чесний, контрастний, студентський, хворостняк, шістнадцять, блиснути;

г) ремісник, частці, хвастливий, турист ський, шістнадцять, сонце.

12.Оберіть правильний варіант відповіді. Одна літера н пишеться:

а) у збільшувально-підсилювальному суфіксі;

б) у прикметниках зі значенням можливості або неможливості дії;

в) у прикметниках старослов’янського походження;

г) у дієприкметниках.

13. У якому рядку всі слова написано правильно

а) туманний, знаряддя, вивершений, молодістю, віссю, спросоння;

б) кінний, священний, старанно, гіллястий, ллється;

в) розява, несказанний, колосся, Ілля, вихований, миттю;

г) здійсненість, здоровенний, бованіти, безвинний, роззброїти, воз’єднання?

14. Знайдіть речення, у якому є орфографічна помилка.

а) Любов до природи, дбайливе ставлення до неї тісно пов’язане з поняттям «батьківщина».

б) У нашому маленькому мальовничому місті протикає річка Борозенка.

в) За народним повір’ям після завершення будівництва хати обов’язково роблять вінок і ставлять на хаті.

г) У свідомості людини їжа завжди постає як першочергова потреба її життя.

15. У якому рядку всі слова написано правильно:

а) Леся українка, Панас Мирний, Жан-Жак, Президент України, Народний артист України, народи півночі.

б) Панамський Перешийок, Голова Верховної ради України, Богдан, Венера, Стрийський парк, Північний полюс.

в) Чумацький Шлях, Львівська площа, Франкфурт-на-Майні, Західна Україна, Генеральний прокурор України, Тарас Шевченко.

г) Кабінет Міністрів України, Верховний суд України, республіка Білорусь, Азія, проспект Дружби народів, Будда?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити