УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ

Тестові завдання для самоконтролю

1. Оберіть правильний варіант відповіді.

Фонетика — це розділ мовознавства, що вивчає:

а) будову слова;

б) способи творення слів;

в) звукову систему мови, способи її функціонування;

г) лексичний склад мови.

2. Звуки мови поділяються на голосні та приголосні:

а) так;

б) ні.

3. Оберіть рядок, у якому всі звуки дзвінкі:

а) [б], [у], [т], [з], [ж], [г];

б) [б], [д'], [з], [дз], [в], [р];

в) [в], [л], [н'], [ц], [г], И;

г) [п], [ш], [т'], [к], [х], [с].

4. У якому рядку всі ненаголошені голосні можна перевірити наголосом:

а) березень, бриніти, тривога, вітер, великий, криве;

б) темніти, земля, кривенька, держу, клекотіти, несу;

в) ожеледь, берег, дерево, дрижати, тривалий, дизель;

г) вимоги, широкий, зелень, шелест, динамо, семеро?

5. Оберіть рядок, у якому фонетична транскрипція виконана правильно:

а) [п'дйіхати], [оус'ел'а], [снан:'а];

б) [шчас'т'а], [жи'ті'а], [джм'іл'];

в) [ден'], [йуніс'т'], [дзвеин'ітие];

г) [йіжак], [підводиец:'а], [йаблуонёвией].

6. Впишіть на місці крапок пропущені голосні літери. Оберіть рядок, у якому в словах іншомовного походження пишеться и:

а) ф...алка, Ш..ллер, мат...матика, Флор...да, л...ман;

б) г...мн, P...M, с.стема, ц...фра, д...якон, фа...тон;

в) ід...ал, Пар...ж, фа...тон, Атлант...да, Н...цца;

г) Антаркт...да, д...ректор, Алж...р, Ч...каго, д...зель, дж..нси?

7. Оберіть рядок, у якому в усіх словах правильно вжито апостроф:

а) п'янкий, пів'яблука, міжгір'я, м'ята, з'юрмитися, дит'ясла;

б) моркв'яний, різнотрав'я, верф'ю, п'ятилітній, сім'я, кав'ярня;

в) пів'Європи, зв'язувати, пір'я, м'ята, Св'ятослав, бур'я;

г) тьм'яний, пом'янути, пів'ясена, черв'як, пуп'янок, львів'янин.

8. У якому рядку в усіх словах правильно вжито буквосполучення йо?

а) мільйон, Муравйов, йод, Снегирйов, прийом, його;

б) йому, Линьйов, курйоз, бульйон, вйокати, дйоготь;

в) район, бульйон, серйозний, привілейований, Соловйов, Воробйов;

г) Пушкарйов, синьйого, крайовий, Йосип, підйомний, павільйон.

9. Оберіть правильний варіант відповіді.

М'який знак пишеться після м'яких:

а) д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу;

б) б, п, в, м, ф, у кінці слова та складу;

в) після р у кінці слова або складу;

г) після н перед ж, ч, ш, щ.

10. У якому рядку всі слова написано правильно:

а) Харків, тоньший, радість, різкий, скриньці, голці;

б) інший, ляльчин, кавказький, вишень, Горький, донецький;

в) мазь, доньчин, баский, тьмяний, матінці, меньший;

г) їдальня, різьбяр, станьте, ніжність, ненчин, плаский?

11. Знайдіть рядок, у словах якого допущено помилки:

а) плежневий, аванпостний, зап'ястний, кістлявий, проїзний, баластний, піаністці;

б) щасливий, компостний, пестливий, брязкнути, масний, оптимістці;

в) чесний, контрастний, студентський, хворостняк, шістнадцять, блиснути;

г) ремісник, частці, хвастливий, турист ський, шістнадцять, сонце.

12.Оберіть правильний варіант відповіді. Одна літера н пишеться:

а) у збільшувально-підсилювальному суфіксі;

б) у прикметниках зі значенням можливості або неможливості дії;

в) у прикметниках старослов'янського походження;

г) у дієприкметниках.

13. У якому рядку всі слова написано правильно

а) туманний, знаряддя, вивершений, молодістю, віссю, спросоння;

б) кінний, священний, старанно, гіллястий, ллється;

в) розява, несказанний, колосся, Ілля, вихований, миттю;

г) здійсненість, здоровенний, бованіти, безвинний, роззброїти, воз'єднання?

14. Знайдіть речення, у якому є орфографічна помилка.

а) Любов до природи, дбайливе ставлення до неї тісно пов'язане з поняттям «батьківщина».

б) У нашому маленькому мальовничому місті протикає річка Борозенка.

в) За народним повір'ям після завершення будівництва хати обов'язково роблять вінок і ставлять на хаті.

г) У свідомості людини їжа завжди постає як першочергова потреба її життя.

15. У якому рядку всі слова написано правильно:

а) Леся українка, Панас Мирний, Жан-Жак, Президент України, Народний артист України, народи півночі.

б) Панамський Перешийок, Голова Верховної ради України, Богдан, Венера, Стрийський парк, Північний полюс.

в) Чумацький Шлях, Львівська площа, Франкфурт-на-Майні, Західна Україна, Генеральний прокурор України, Тарас Шевченко.

г) Кабінет Міністрів України, Верховний суд України, республіка Білорусь, Азія, проспект Дружби народів, Будда?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити