УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Питання для самоконтролю

1. Що є основою слова?

2. Назвіть значущі частини слова та роль, яку вони виконують.

3. Назвіть випадки чергування о, е з і.

4. Коли відбувається чергування ое після ж, ч, ш, щ, дж, й ?

5. Які зміни відбуваються в групі приголосних при їх збігу?


Завдання та вправи для самоконтролю

1. Розберіть слова за будовою. Використаний, прозріння, розправити, невпинно, попідтинню, безсилля, присипаний, безтурботний, підвіконня.

2. Випишіть слова, у яких можливе чергування о, е з і, змініть слово або доберіть спільнокореневе, щоб проілюструвати чергування.

І.1. Із обмерзлих чобіт з лускотом обсипався льодок (Гр. Тютюнник). 2. Тимко мовчки сів до столу й заходився вечеряти (Гр. Тютюнник). 3. Василько підігнув праву ногу догори й скакав на лівій нозі (Л. Мартович). 4. Ой, по горі вівчар вівці ганяє (Нар. пісня). 5. Тиха вода береги ломить (Нар. пісня). 6. Летить галка через балку, літаючи, кряче (Нар. пісня). 7. Ось запліта матуся їй стрічки до кіс квітчасті (/. Муратов). 8. Хитнулися од вибуху гори, з вершин познімались орли (М. Нагнибіда). 9. Коні стрілою помчали наввипередки, згинувши незабаром у густій хмарі куряви (М. Коцюбинський). 10. Причепурившись, почистивши зброю, більшість бійців лягає спати (Олесь Гончар).

II. 1. Мудрість іде без блиску, бездумність — у позолоті (А. Малишко). 2. Щирість і щедрість поетам властиві (Л. Первомайський). 3. Я люблю рум’яну осінь, над садами чисту просинь (М. Стельмах). 4. Злітає листя з осокора, летять листки з календаря (П.Дорошко). 5. Коли б знала, відкіль виглядати, то б найняла, заставила стежку промітати (Нар. пісня). 6. Із сіней видно двір і комору в дворі (С. Васильченко). 7. Глянув широко довкола, любо, майже вдивляючися на кожний бік (І. Франко). Попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду (Леся Українка). 9. У таку ніч не йому одному не спалося (О. Іваненко). 10. У присмерку осінньої алеї згрібають діти каштановий лист (М. Рильський). 11. Шумлять жита, оновлене село у воду видивляється з узгір’я (М. Рильський).

3. Випишіть лише ті слова, де звук [і] виник на місці [о] або [е]. Доберіть до нього спільнокореневі слова з [о], [е].

Тінь, надвечір’я, вітер, пісок, перевіз, зберігати, робітник, білий, місяць, захід, прізвисько, свідчення, кінчик, ріка, горіх, зачіпати, очікує, річка, рів, сіно, щічка, сніг, невід, радісно, співати, Канів, місто, пішки, прізвище, брід, звір, пірце, беріз, піч, промінець, кінець, віз, жіночий, слів, шкільний, Київ.

4. Перепишіть, вставляючи пропущені о або е.

1. Двоє хлопців, яким прийшла ч...рга, кинулися в ч...вен і зайняли місця на лаві. 2. Ой не ходи, Грицю, та й на веч...рниці, бо на веч...рницях дівки-чарівниці (М. Чурай). 3. Сіда Чіпка коло землянки, виймає ч...рствий хліб з торбини, починає снідати (Панас Мирний). 4. Нас ч...тири трактористи з бригадиром на ч... лі, тільки сіли на машини — так і креш...м по землі (П. Тичина). 5. І недалеко вже до дня, як сяде осінь ж.. .втокоса на ч...рногривого коня (В. Сосюра). 6. Довгі гармати з витягнутими далеко вперед ж...рлами було закрито новими брезентовими ч...хлами (Б. Собко). 7. Маяли над нами метелики, маленькі, ж...вті, голубі, ч...рвоні, сині (М. Рильський). 8, Під скелею блищала у кам’яному ж...лобку криничка (І. Нечуй-Левицький). 9. Під склепінням ч... ремхи й дикої яблуні глибоко дихало лісове дж…рело (М. Стельмах). 10. Йшлося вже до осені, — темні хмари, аж ч...рнуваті, снували по небу (Панас Мирний).

5. Перекладіть українською мовою і запишіть речення. Порівняйте вимову й правопис о, е після шиплячих у російській та українській мовах.

1. Мы бросаем в землю желудь — вырастает дуб (К. Тимирязев). 2. На венчиках луговых цветов покачивались смуглые дикие пчелы (М. Шолохов). 3. Под ногой Кондратия хрустнул сучок (А. Толстой). 4. В тайге шел точно шорох и таинственный шепот (В. Короленко). 5. Глаза ее заискрились и щеки запылали (А. Чехов). 6. Нижние бревна у мельницы подгнили, и желоб, в который течет вода из пруда, накренился (Я. Телешов). 7. Река еще не замерзла, и ее свинцовые воды грустно чернели в однообразных берегах (А Пушкин).

6. Запишіть подані словосполучення у два стовпчики, добираючи з дужок потрібні прийменники:

а) із (зі); б) з.

Хтось (з, із, зі) нас, дорога (з, із, зі) міста, тесляр (з, із, зі) хутора, Олена (з, із, зі) матір’ю, розмовляла (з, із, зі) батьком, онук (з, із, зі) дідусем, оглядач (з, із, зі) Львова, зустрілася (з, із, зі) артистами, вийшов (з, із, зі) двору, іти (з, із, зі) іншими, привітали (з, із, зі) святом, прощатися (з, із, зі) світом, (з, із, зі) щирим серцем.

7. Прочитайте вірш. Випишіть із тексту слова, в яких у результаті словозміни чи словотворення відбувається чергування приголосних.


Я сказав тобі лиш слово —

Вколо ж шум який піднявся;

В небі сонце задзвеніло,

Гай далекий засміявся.

Подививсь я в твої очі.

Стиснув руку в любій муці.

Білі гуси ген за ставом

Розлетілися по луці...

Заглянув я в твою душу.

До серденька притулився.

Бачу — вишні розцвітають.

Чую —тихий спів полився.

Ах, це десь весна танцює,

Розтопивши білу кригу! —

Переповнений любов’ю,

Я одкрив кохання книгу.

П. Тичина

8. Поставте дієслова у формі першої особи однини, поясніть чергування приголосних, яке при цьому відбувається.

Садити, родити, крутити, возити, носити, мазати, любити, ловити, робити, писати, мовити, виростити, мостити, їздити, пестити, водити, берегти, ладити, ухопити, вразити, пустити, лазити, місити, котити, спекти, губити, бігти, місити, нагородити, радитися.

9. Від поданих іменників за допомогою суфіксів утворіть прикметники. Які зміни відбулися у фонетичному складі слова?

-ськ-: Буг, Дрогобич, Прилуки, Овруч, Кривий Ріг, Лейпциг, Запоріжжя, Волинь, Золотоноша, Прага, Дамаск, Іртиш, Бахмач, Одеса, Карпати, Вінниця, Кагарлик, Трускавець, Калуш, Вільнюс, Норвегія, Волга, Рига, Сиваш, Кавказ, Гадяч; солдат, таджик, викладач, козак, якут, узбек, волох, чех, казах, юнак, турок, грек, парубок, чумак, латиш, гірник, ткач, боягуз, ненець, гігант, архіпелаг.

-ств-: робітник, інтелігент, дослідник, студент, заступник, велетень, співробітник, кравець, керівник, птах, люди, перекладач, кріпак, товариш.

10. Поясніть, за якою правописною нормою об’єднано подані групи слів. Знайдіть слова з помилками.

1. Празький, ткацький, запорізький, німецький, тюрський.

2. Вищий, вузчий, дорожчий, нищий, легший.

3. Безпечний, вечний, місячний, сердечний, сонячник.

4. Німеччина, Туречина, Галиччина, козаччина, солдатчина.

5. Можу, плачу, колишу, хожу, прошу, пущу.

11. Перепишіть, вставляючи пропущені літери відповідно до правил чергування приголосних.

Смуга — на сму...і, сму...ка; щука — щу...і, щу...ка; муха — му...і, му...ка; ріг — на ро...і, нарі...ний; бік — на бо...і, бі...ний; горох — у горо...і, горо...ок; ходити — хо...у; хотіти — хо...у; омолодити — омолс.ений; обмолотити — обмоло…ений.

12. Перепишіть, розкриваючи дужки, поясніть написання слів з урахуванням правил чергування приголосних.

1. Гули бджоли, щебетало (птах + ство) (А. Тесленко). 2. (Гігант + ські) мечі прожекторів метушливо сікли хмари (Л. Сжілянський). 3. Договір (дорог + ше) грошей (Прислів’я). 4. Після того, як завелося в Україні (кріпак + ство), пішло багато біглих у Новоросію, на Дін (Д.Багалій). 5. Мальки попливли назад, минаючи (пісок + ане) гладеньке дно (В. Іваненко). 6. У небі (волга + ському) у млі пролетіли журавлі (О. Гончар). 7. Золота(кавказ + ська) спека дні над морем налила (А. Малишко). 8. Рівними струмками диміли (рибалка + ські) вогнища (Я. Ваш). 9. (Кінь + ський) регіт завмирав у далені і нарешті зовсім затих (М. Коцюбинський). 10. Дівчата танці танцювали (Шотландія + ські) на мечі (П. Тичина).

13. Від наведених прикметників утворіть іменники за допомогою суфікса -ин(а). Поясніть правопис. Харківська, Львівська, Черкаська, Луганська, Дніпропетровська, Київська, Донецька, Житомирська, Полтавська, Кіровоградська, Чернігівська, Чернівецька, Рівненська, Івано-Франківська, Вінницька, Хмельницька, Одеська, Миколаївська, Сумська, Смілянська.

14. Перепишіть речення, розкриваючи дужки; прикметники в дужках поставте у формі вищого ступеня порівняння.

1. Мабуть, правда, що жінка в біді (дужий) за чоловіка (Ю. Мушкетик). 2. Договір (дорогий) грошей (Прислів’я). 3. З (глибокий) борозни хліб (високий) росте (Прислів’я). 4. Одна рада хороша, а дві (гарний) (Прислів’я). 5. Хоч соловейко (малий) від ворони, та пісні його (гарні). 6. Важка вода, та від води ще (важкий) небо (В.-І. Антонин).

15. Із запропонованих варіантів творення слів виберіть правильний, обґрунтуйте свій вибір.

Парасчин — Парашчин, поганий — поганіший — гірший, кременчузький — кременчуцький, гірницький — гірникський, птахство —птаство, брязчати — бряжчати, вужчий — вузчий, скачу — скакаю, казахський — казаський, одеський — одесський,.людцтво — людство, їжджу —їзжу — їзджу, сивашський — сиваський.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити