УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Питання для самоконтролю

1. Коли в словах пишеться префікс с- ? Наведіть приклади.

2. Розкажіть про правопис префіксів пре-, при-, прі-. Наведіть приклади.

3. Коли в іменникових суфіксах пишеться літера и, а коли — і ? Наведіть приклади.

4. У яких випадках у прикметниках пишеться суфікс -н(ий), а коли -н(ій) ? Наведіть приклади.

5. Назвіть орфограми у прикметникових суфіксах - уват(ий), -овит(ий), -оват(ий). Наведіть приклади.

6. Що впливає на правопис дієслівних суфіксів -ува-(-юва-), -ова-? Наведіть приклади.

7. Коли в дієсловах іншомовного походження пишеться суфікс -ір-, а коли -ир -? Наведіть приклади.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити