УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Лексичне значення

Лексичним значенням називають співвіднесеність слова з предметами, явищами, предметами, процесами, відношеннями, закономірностями реальної дійсності та поняттями про них. Слово називає предмет — це його лексичне значення. Але цим не вичерпується зміст поняття. Мова не змогла б виконувати комунікативної функції, якби намагалася дати кожному окремо взятому предмету окрему назву. Слово називає конкретний предмет і всі інші предмети даного виду, а також поняття про цей вид предметів. Це означає, що слово узагальнює у своєму лексичному значенні основні ознаки цілого класу предметів і формує поняття про них.

Пояснення лексичного значення слів наводиться в тлумачних словниках. Великий тлумачний словник сучасної української мови (укладач і головний редактор — В. Т. Бусел) містить близько 250 тис. слів і словосполучень.

Слова виникають з одним лексичним значенням (такі слова називаються однозначними), але поступово в ньому під впливом різних мовних ситуацій виникають зміни, що ведуть до появи нових значень — похідних. Наприклад: слово дім має в словниках такі значення: 1. Будівля, призначена для житла або розміщення різних установ; будинок. 2. Приміщення, у якому живуть люди; житло. 3. Приміщення, люди, що в ньому живуть, та їхнє господарство. 4. Монархи одного роду, що послідовно заступали один одного.

Слова, які мають кілька лексичних значень, називают багатозначними. Багатозначність виникає від того, що мовці помічають схожі риси предметів, подібність явищ у житті і тому переносять назву одних предметів на інші: ручка дитини — кулькова ручка - ручка крісла — дверна ручка —ручка м’ясорубки.

Багатозначні слова можуть мати пряме і переносне значення: золотий перстень (перстень, зроблений із золота — пряме значення) — золота осінь, золоте серце, золота душа, золоті руки (переносні значення).

Перенесення значення слів за якоюсь певною ознакою є основою для виникнення образних значень у словах, тобто для розвитку словесних художніх засобів мови.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити