УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Передмова

Вашій увазі пропонується посібник, який надає всебічну інформацію про зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, забезпечує повним комплектом матеріалів, необхідних для успішного проходження цього іспиту, а також для підготовки до державної підсумкової атестації.

Пропонований курс підготовки до ЗНО цілковито відповідає Програмі ЗНО та Програмі МОНМТУ з української мови. Матеріали для посібника високо оцінені авторитетними й досвідченими працівниками освіти, спеціалістами в галузі тестування.

Розподіл тем за семестрами здійснений з урахуванням шкільної програми для 10 та И класів, що дозволить Вам використовувати посібник для узагальнення й систематизації своїх знань із відповідних розділів шкільного курсу мови.

Водночас пропонована книга може бути використана і для експрес-підготовки зо ЗНО й ДПА, оскільки дозволяє ефективно й за короткий час повторити теоретичний матеріал, вивчений на уроках української мови, сформувати міцні вміння й навички роботи з тестами у форматі ЗНО.

У книзі кожній темі (1—14) передує вхідний тест. Далі подається теоретичний матеріал. Освоївши його, треба виконати контрольний тест. Він підсумовує досягнення в опануванні відповідної теми. Отже, роботу з темами необхідно починати з перевірки рівня своїх знань і вмінь, тобто виконання вхідного тесту, порівняння результатів із правильними відповідями на завдання. Так Ви зможете визначити, який матеріал засвоєний Вами недостатньо, яким питанням необхідно приділити особливу увагу, що треба повторити. Теоретичні матеріали допоможуть Вам ліквідувати виявлені прогалини у знаннях. Опанувавши їх зміст, Ви створите необхідне знаннєве підґрунтя для успішного тестування з відповідних тем. Зрозуміло, що не можна обмежуватися лише теоретичною підготовкою, Вам слід навчитися застосовувати знання на практиці, а саме під час виконання тестових завдань. Цій меті слугують завдання другого тесту, який є тренувальним, але водночас і контрольним, адже він перевіряє, чи добре Ви засвоїли матеріал теми, а також показує, чи вдалося Вам покращити результат вхідного тестування. Опрацьовуючи зміст наступних тем, не забувайте час від часу повторювати вивчене, перегортаючи сторінки посібника. Це дасть змогу тримати на поверхні набуті знання, не дозволяючи їм підтиском нової інформації відійти в глибини пам’яті.

Остання частина книги містить тести у форматі ЗНО — вони є повним аналогом майбутнього сертифікаційного тесту, за результатами виконання якого здійснюватиметься набір до ВНЗ. Робота з тестами збагатить Ваші знання, розширить навички раціонального, ефективного мислення при виконанні бойових тестів у форматі ЗНО.

Віддайте перевагу роботі саме з нашим посібником — це позбавить Вас необхідності пошуку підручників з української мови за попередні роки, повторювання їх розлогих, а почасти й інформативно перевантажених матеріалів. Пам’ятайте: іспит з української мови — обов’язковий для вступу до всіх без винятку вищих навчальних закладів України. Пропонований посібник допоможе щонайкраще підготуватися до ЗНО.

Рекомендуємо користуватися даним виданням разом із посібником «Українська література Готуємося до ЗНО за 100 днів».

Успіхів Вам у майбутніх випробуваннях!Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити