УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Частина 3. 11 КЛАС. I СЕМЕСТР (52—79 дні)

Тема 11. ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

Опрацювавши цей розділ, Ви зможете:

поновити знання з тем:

• Речення з однорідний членами. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами.

• Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені.

• Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення.

• Речення з відокремленими членами. Відокремлені означення, прикладки — непоширені й поширені. Відокремлені додатки, обставини.

• Відокремлені уточнювальні члени речення.

• Розділові знаки в ускладненому реченні;

розпізнавати просте речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами, словосполученнями, реченнями, відокремленими членами (означеннями, прикладками, додатками, обставинами), зокрема уточнювальними;

правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості таких речень у мовленні.

Перевірте свої знання

Виконайте тест 1. На його виконання відводиться 15 хвилин. Під час роботи над тестам неможна користуватися підручниками, посібниками, довідниками, словниками тощо.

Тест 1 (вхідний)

Завдання 1—12 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її.

1. Однорідними членами ускладнені всі речення, окрім

А Шалений вітер хвилі гнав і розсівав туман руками.

Б Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим.

В І пахнуть медом, як осінні соти, мої земні простори і висоти.

Г Не цвітуть на вікні герані — сонний символ спокійних буднів.

Д Сонечко ще не сіло, але вже хилилося до заходу і червонило стіну старого лісу.

2. Речення з однорідним підметами

А Під літнім широченним небокраєм мене стрічають друзі і знайомі.

Б Умитий місяць-молодик займеться жовтнем, а чи квітнем.

В Любов не має ні кінця, ні краю.

Г День спадає, і таємничий вечір рожевою млою тихо спускається з неба

Д Мене хтось піснею широкою стріває, і квіти кидає захоплена юрба.

3. Однорідними присудками ускладнено речення

А Шануй людей — і тебе шануватимуть.

В Я до фінішу чесно дійду без брехні, лицемірства, облуди.

В Нами править закон любові і життя переможний дух.

Г Не думи — мрії будили жагу до життя.

Д Любов споріднює, а не відчужує.

4. Немає однорідних означень у реченні (розділові знаки пропущено)

А Горда ясна огнистая мова!

Б Глибока тиха нерозважна туга.

В Нічка на землю упала синім прозорим серпанком.

Г Небо синіло в високості чисте безхмарне.

Д Вечір непомітно переходив у вологу росяну ніч.

5. Однорідні додатки є в реченні

А Наша література спроможна творити значне, довговічне.

Б Мені приснились ночі солов'їні, дівочі співи, пахощі левад.

В Усе в чеканні: спілі краплі рос, земля і місяць, вишні і тополі.

Г Світанки в сурми грають трубно і сушать ночі каламуть.

Д А я не знаю нічого ніжного, окрім берези.

6. Однорідними обставинами ускладнено речення

А Звуків, ліній та барв ми довіку назад не вернемо.

Б Хлопчина відповідав цивільним зі спокоєм, з гідністю і дотепністю бувалого солдата.

В В’ються тумани, пливуть над землею, линуть в простори на білих човнах.

Г За осокором виблискувало чисте плесо прозорої блакитної води.

Д Каштани в ранок сивий, попелястий шуміли над твоїм вікном.

7. Правильно вжито розділові знаки в реченні

А Заворожені дерева ждуть, не діждуться свого свята.

Б Ви просіть, не просіть, а верхи не чують.

В Світ ловив мене, і не спіймав.

Г Темніло небо, а потім звільна прояснювалося зорями.

Д Душа і тут знайшла собі роботу, нема того, щоб сісти, відпочить.

8. Правильно вжито розділові знаки в реченні

А І все живе: тополі, жито і трава

Б Ах, як всього багато, неба, сонця, веселої зелені.

В Кожен кущик, горбок, долинка, стежечка, все це йому знайоме.

Г Усе змішалось в одну мить і злилось докупи, і земля, і море.

Д Над дорогою часом попадалась: вся в цвіту дика груша, або кущ черемхи.

9. Звертання є в реченні

А Слово, моя ти єдиная зброя, ми не повинні загинуть обоє!

Б Мріє, наче сніг здалека, ночі літньої блакиті,.

В Повний сили, зваги і надій, світлим скарбом щастя володій!

Г Бережімо честь народу — найкоштовнішу перлину.

Д Раннє сонце — молоде оленя прибігає з-за лісу до вас.

10. Вставні слова є в кожному реченні, окрім

А Може, ще раз сонце правди хоч крізь сон побачу.

Б Маємо жити, звичайно, не хлібом єдиним.

В О земле втрачена, явися, бодай у зболеному сні.

Г Ви, певно, гніваєтесь на мене, що так давно вже писали.

Д Либонь, уже десяте літо, Як людям дав я «Кобзаря». 11

11. Правильно вжито розділові знаки в реченні

А Настала осінь, з вітрами холодними, з дощами дрібними.

Б На київських вулицях, шумних, каштани давно одцвіли.

В Душа переповнена щастям, частенько буває німа.

Г Старанний і здібний, хлопчина впевнено наближається до своєї мети.

Д Людина високої моралі Іван Світличний — один з лідерів правозахисників.

12. Відокремлена уточнювальна обставина є в реченні

А Свіжим вітром день сміється, ніби кличучи до себе.

Б І тут, в Америці, живу я Україною.

В Полинно пахне ніч, пов’явши в небосхилах.

Г Розганяючи тумани, сонечко вставало.

Д Співають ідучи дівчата.

Бланк відповідей А

У завданнях 1-12 правильну відповідь позначайте тільки так: [X]

Теоретична частина

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

Просте ускладнене речення

До засобів, що ускладнюють речення, належать: однорідні члени речення, звертання, вставні слова, словосполучення й речення, відокремлені члени речення.

Однорідні члени речення — це слова, граматично пов'язані з тим самим членом речення, однаково пояснюють його значення і відповідають нате саме питання. Однорідні члени вживають у ролі того самого члена речення — головного: Далі від берега море стає прозоре і чисте (О. Гончар); І пливуть струмочками не то думи, не то мрії (М. Івченко) або другорядного: Млостиво, гаряче, духмяно дихає тамариск (О. Гончар).

Між собою однорідні члени речення пов’язані сурядним зв’язком, який виражається сурядними сполучниками: єднальними (і, та, і... і, ні... ні й ін.), розділовими (або, чи, або ... або, чи ... чи, то ... то, чи то ... чи то, не то ... не то) і протиставними (а, але, проте й ін.). Однорідні члени речення вимовляють з інтонацією переліку, яку на письмі позначають комами.

Однорідні члени речення можуть мати при собі узагальнювальне слово — той самий член речення, що й однорідні, який узагальнює виражені ними поняття. Узагальнювальне слово стоїть або перед однорідними членами речення (тоді після нього ставимо двокрапку), або після них, тоді перед ним ставимо тире: Служки носили безліч страв: тетереви, гуси, лебеді, журавлі... (П. Загребельний). Лози, висип, кручі, ліс — усе блищить і сяє на сонці (О. Довженко).

Звертання називають істот (осіб, рідше тварин), до яких звернене мовлення, а також неістот. Звертаннями, крім того, можуть бути назви уособлених явищ дійсності, виражені іменниками в кличному або називному відмінках: Лягай, сину, бо вже люди ніч розібрали (М. Стельмах), іншими частинами мови в значенні іменника: П'ятий, крок уперед! (М. Вінграновський). Звертання можуть бути поширеними: Голос криниці, чого ж ти замовк? (Л. Костенко).

Вставними можуть бути слова, словосполучення й речення. Вставні слова і словосполучення:

1) виражають ставлення мовця до того, про що він повідомляє, наприклад, указують на вірогідність повідомлення: Видно, борсук знав [, коли достигають плоди] (М. Стельмах); на його впевненість або невпевненість: І, звісно, це була чистісінька випадковість[, що Тоні з Віталиком випало гнати один рядок] (О. Гончар) та різні емоційні відчуття: Тільки, на жаль, качка уже почала старіти (М. Стельмах);

2) привертають увагу співрозмовника: А глянь, іще радіють люди (Л. Глібов);

3) указують на джерело повідомлення: За повідомленням гідрометцентру, літо буде холодним;

4) упорядковують виклад тексту: По-перше, варто винести на обговорення назву майбутньої конференції.

Зверніть увагу! Звертання і вставні слова граматично не пов’язані з іншими словами в реченні. Тому вони не є членами речення.

Вставні словосполучення й речення можуть пояснювати й уточнювати зміст речення, містити побіжні зауваження, додаткову інформацію: У затінках попід ліщиною (рибалки тут щоосені вудилища собі ріжуть) прозоро-зелені шпичаки конвалій... (Григір Тютюнник).

Відокремленими називають члени речення, які виділено у вимові своєрідною інтонацією, яку на письмі передають розділовими знаками (комами і тире). Ця інтонація надає їм більшої значущості порівняно з іншими членами речення. Відокремлюють означений, які стоять після означуваного слова або перед ним, якщо це власна назва чи займенник. Це одиничні означення й ряди однорідних означень, поширені означення (виражаються прикметниками й дієприкметниками із залежними від них словами, тобто зворотами) і непоширень означення узгоджені й неузгоджень пор.: В лісі бродив туман, підзолочений сонячним промінням (Григір Тютюнник) — За суздальцями вийшли володимирці, у високих залізних шоломах, з широкими мечами на поясах (П. Загребельний). Відокремленими можуть бути також прикладки: Курить Чумацький шлях — шлях твоїх пращурів (О. Гончар).

Відокремленими є додатки, виражені відмінковими формами іменників із прийменниками крім, опріч, за винятком, замість, на відміну тощо: У хліві, крім ластів'ячого гнізда під кровлею, нічого не було (Григір Тютюнник).

Відокремлені обставини виражаються дієприслівниками із залежними від них словами (зворотами): Спадали роси, обережно спадаючи на трави й листя дерев (М. Івченко), одиничними дієприслівниками: Олесь, ковзаючись, побрів до шкали (Григір Тютюнник), іменниками з прийменниками незважаючи на...: Незважаючи на невдачу, настрій у всіх був бадьорий (Л. Дмитренко), а також, залежно від задуму мовця, із прийменниками завдяки, за наявності, внаслідок: Ремонт, за наявності коштів, буде завершено до кінця року.

Уточнювальні члени речення уточнюють, пояснюють, конкретизують значення інших членів речення й на письмі виділяються комами: На сході, над монгольським табором, кривавою загравою розжеврілися хмари (І. Франко). Уточнення можна ввести словами тобто, або (у значенні тобто), особливо, зокрема, у тому числі, навіть, головним чином: Посеред торговища, точніше великої площі, стояла церква (П. Загребельний).

Виконайте контрольний тест

На його виконання відводиться 15 хвилин. Під час роботи над тестом не можна користуватися підручниками, посібниками, довідниками, словниками тощо.

Тест 2 (контрольний)

Завдання 1—12 мають по п ’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її.

1. Речення з однорідними присудками утвориться, якщо до частини «Сонце ледь-ледь з’явилося на виднокрузі...» додати

А і радісне птаство привітало молодий день.

Б і лагідно огорнуло все своїм промінням.

В і трохи не зігрівши вихолодженої землі.

Г і нам пославши дещицю свого тепла.

Д і морок поступово почав танути.

2. Однорідні означення є в реченні (розділові знаки пропущено)

А Надворі вже стояла тиха зимова ніч.

Б На оповитому ранковим туманом озері закрякала дика качка.

В Ніч широким вороним крилом огорнула степ.

Г Над долинами стоїть сизий легкий туман.

Д Сірі ледве помітні в тумані плавні непривітно шуміли.

3. Двокрапку перед однорідними членами речення й тире після них треба ставити у варіанті (розділові знаки пропущено)

А Усе навколо дерева птахи люди сповнене весняної пружної нестримної сили.

Б На столі лежить старовинна зброя іржаві шаблі пістолети стара рапіра патронташ та інше.

В Мемуари щоденникові записи листи усе це найглибші джерела історії України.

Г Полова буває у всякому ділі і в сільському господарстві і в літературі.

Д Все в золоті каштани й вербняки Святошин і Печерськ Березняки.

4. Правильно вжито розділові знаки в реченні

А Мова— це не константна застигла система а живий процес національного мислення.

Б Слово, що приховує недобрі наміри, — грішне, нечисте.

В У слові синтезується ідеальне, та матеріальне, раціоналісте, та ірраціональне.

Г Кожна національна мова і велична і сильна і безсмертна тим, що є універсальним засобом пізнання.

Д Рідне слово — у нас, і навколо нас.

5. Звертання є в усіх реченнях, окрім

А Умудрітеся, немудрі: хто світ оглядає, той і серце ваше знає, і розум лукавий.

Б О земле рідная, не жатиме неситий пшениці на твоїх ланах.

В Залишали синам ідеалів святу філігрань — Україну любити і вміти за неї страждати.

Г Любі мої всі, не писала я вам сими часами за клопотом, не так передсвятковим, як письменним.

Д Чом, чом, чом, земле моя, чарує так мене краса твоя?

6. Вставне слово, що вказує на джерело думки, вжито в реченні

А Не плакали друзі, бо сльози, як кажуть, солдати в обозі здають ще до першого бою.

Б Можливо, колись я знайду свою гавань, де сонце ранкове розхитує гами.

В Звичайно, ти закритись можеш планами, у лати справ сховать всього себе.

Г Як море, в долині хвилюється хліб, налитий снагою землі, — здається, по ньому проплисти могли б великі морські кораблі.

Д Як без ночей нема світання, так без світань шляхи не ті, і якщо в муках є шукання, то значить, муки ті святі!

7. Розділові знаки правильно вжито в реченні

А Ти явилась мені — і, здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ.

Б Вдивлявсь художник у пітьму, в якій, можливо, на хвилину і сонце марилось йому.

В Ясноокі хлоп’ята, вам легко усе далося, вам на цілому світі, здається, усе ясним!

Г Хай це можливо і не найсуттєвіше, але ти, дитино, покликана захищати своїми долонями крихітну свічечку букви «ї».

Д Хати здається, мов п'явки, вп’ялися в мокру землю і стоять там зажурені-зажурені та дощем- негодою побиті.

8. Відокремлені обставини є в усіх реченнях, окрім

А Ледь-ледь збиралося на досвіт, і мати, вмившись, підв’язувалися вишитим у хрестик фартухом.

Б Невдовзі спалахували сухі дрівця та, потріскуючи голосними пострілами, розсипали іскри.

В Неньчині обруччя раз по раз занурювалися в діжу, од чого ослінчик аж двигтів.

Г Поснідавши, батько йшов на роботу, а я, підсукавши холоші, біг на кінець городу, щоб наламані широких капустяних листків.

Д Доки маги викачували останню, найменшу, що призначалася мені, паляничку, я біг за лопатою і, винісши, приставляв її до припечі.

9. Граматичну помилку допущено в реченні

А Поясніть, чим зумовлена підвищена температура тіла.

Б Перерахуйте поширені в Європі марки автомобілів.

В Перекладіть фразу, сказану кримськотатарською.

Г Назвіть найбільші міста, розташовані на Дніпрі.

Д Запишіть отримані показники шляхом експерименту.

10. Відокремлене уточнювальне означення є в реченні

А Розкішні здорові тополі, густі, аж чорні, високо шуміли над дахами.

Б Неначе скарб дорогоцінний, ми рідне слово берегли.

В Ходить вечір, мрійний мій веселик, по Дніпровій сивій ковилі.

Г Уночі повалив сніг, тихий, густий.

Д Дорога, освітлена місяцем, як і раніше, лишалася безлюдною.

11. Кому перед як треба ставити в реченні (розділові знаки пропущено)

А Славка Вакарчука як співака я знав іще тоді коли він навчався в університеті.

Б У «Просвіті» він працював як лектор.

В Після її несподіваних слів я стояв як зачарований.

Г Від самого ранку дощ ллє як із відра.

Д Київ як відомо одна з найкрасивіших столиць Європи.

12. Тире правильно вжито в реченні

А Перед тобою світ— великий том розкритий.

Б Сад великий — але запущений.

В Спадщина Сухомлинського — є скарбом нації.

Г Були задіяні силові структури, а саме — міліція та військо.

Д Розмовляли мало — однак прощались боляче.

Бланк відповідей А

У завданнях 1-12 правильну відповідь позначайте тільки так: [X]


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити