УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Частина 4. 11 КЛАС. II СЕМЕСТР (80—84 дні)

Тема 15. КОМЕНТАРІ ДО ЗАВДАНЬ ІЗ НАПИСАННЯ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ

Контроль № 5

Коментарі до завдань

Коментар до завданий 1. За умовою завдання вам треба було створити кілька варіантів першої фрази власного висловлення на тему: «Помилка — шлях до вдосконалення». При цьому ці варіанти мали починатися по-різному. Результатом виконання цього завдання мало стати або підтвердження думки про «диктатуру мови» в процесі безпосереднього створення тексту, або спростування цієї позиції.

Спробуймо разом виконати це завдання, зважаючи на умову тестового завдання:

Підтримайте або спростуйте думку: «Помилка шлях до самовдосконалення».

Подивімось, які шляхи розвитку нашого тексту ми отримаємо, коли бажаємо підтримати цю думку й водночас почнемо мовне оформлення своєї позиції стосовно теми по-різному. Можливо, такі:

Варіанти початку

За такого початку ...

Наприклад

Я гадаю, що думка про помітку як шлях до самовдосконалення є цілком правильною.

Далі логічно було б сказати, що інші гадають інакше.

Водночас багато хто вважає, що на помилках далеко не заїдеш, а тим більше ніколи не досягнеш досконалості...

Мені здається, що думка про помилку як шлях до самовдосконалення є цілком правильною.

Далі логічно було б сказати, що я не зовсім упевнений у цьому, адже помилка не завжди справляє позитивний вилив на людину.

Разом із тим категоричність такої позиції стосовно ралі помилки в житті людини має бути пом'якшена, адже не завжди хибні кроки стають кроками до вершин досконалості...

Упевнений, що думка про помилку як шлях до самовдосконалення є цілком правильною.

Далі логічно було б сказати, що моя упевненість ґрунтується на незаперечних аргументах і прикладах.

Така категоричність у підтримці вказаної позиції абсолютно мотивована, адже життя пропонує нам безліч незаперечних доказів позитивної місії помилок на шляху вдосконалення як окремої людини, так і людства в цілому.

Якби ми брали ще якісь слова для початку, то отримувати б усе нові й нові версії продовження нашого тексту. Наприклад, якщо б ми забажати почати текст словами «На мою думку...», то нам прийшлося б ускладнити навіть першу фразу, оскільки дивно звучало б формулювання такого ґатунку: «На мою думку, думка про помилку як шлях до самовдосконалення є цілком правильною» тощо.

Одним словом, проведений дослід досить виразно засвідчує, що один і той же задум може розгорнутися по-різному або й зовсім видозмінитися під впливом тих мовних засобів, які нам трапиться використати під час безпосереднього написання власного висловлення. Унаслідок цього остаточний текст різнитиметься відтексту, про який ми мріяли на етапі усного конструювання. Зважаючи на це, на етапі критичного аналізу й переказування власного висловлення доцільно прискіпливо подивитися на своє творіння й побачити його ніби як «чуже», щоб знайти й викоріняти в ньому всі змістові й логічні вади, які могли закрастися через «диктат мови».

Коментар до завдання 2. Аналізуючи й намагаючись переказати власне висловлення, запропоноване в теоретичному матеріалі, ви мали б помітити, що домінантною думкою, яку проводив автор, була така:

Людина приречена рухатися по замкненому тлу, знову й знову роблячи ті самісінькі помилки, яких уже припускаюся казись. Такий рух триватиме доти, доки вона не почне замислюватися над своїми хибними кроками, що мали місце в минулому, й не спроможеться взяти добрі уроки з них для теперішнього, яке й визначатиме, чи стане майбутнє гармонійним.

Якщо вам удалося простежити подібну логіку, то створити свій варіант висловлення, використовуючи елементи «чужого» тексту, вам було доволі просто.

Маючи тепер два варіанти, так би мовити, одного й того ж власного висловлення, не забудьте їх порівняти. Помітна різниця? Безперечно!

Можливо, це вас ще раз переконає в тому, що на реальному тесту ванні етап критичного аналізу й переказування власного висловлення не варто ігнорувань.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити