УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Частина 4. 11 КЛАС. II СЕМЕСТР (80—84 дні)

Тема 15. КОМЕНТАРІ ДО ЗАВДАНЬ ІЗ НАПИСАННЯ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ

Контроль № 6

Коментарі до завдань

Коментар до завдання 1. Уміння перевіряти «чужу» роботу надзвичайно корисне, адже в процесі такої роботи ви маєте можливість побачити типові помилки, яких припускаються мовці на письмі, визначити, з якими контрольними моментами у вас виникають труднощі та ін. Водночас, аналізуючи чийсь текст, ви маєте нагоду ще раз ствердитися в думці, що ваше власне висловлення може виявитися не кращим, якщо ви неналежно будете працювати на всіх етапах його створення й оформлення.

Щоб ви могли оцінити власний рівень умінь критично аналізувати зміст висловлення й перевіряти мовне оформлення тексту (ЦІ УМІННЯ ДЛЯ ВАС НАДЗВИЧАЙНО АКТУАЛЬНІ), даті подано те саме висловлення, над яким працювати й ви, проте перевірене воно І екзаменатором, який досить жорстко підійшов до оцінювання роботи1.

Порівняйте результати двох перевірок. Можливо, вони вас наштовхнуть на більш ретельну роботу в процесі підготовки до ЗНО.

Зверніть увагу, що типовими мовленнєвими помилками для цього власного висловлення є такі:

• лексичні повтори: учитися, навчатися, багато прикладів, великий приклад, багато прикладів, приклад; люди, людина; помітки, помітки; досягти, досягти та ін.;

• плеонастичні вирази: батьки, вчителі і літні люди (у цьому виразі є логічна суперечність: як батьки, так і вчителі можуть бути літніми людьми, отже, чимось така фраза нагадує, наприклад, такий вислів: я маю мотоцикл і дружину); озиратися назад (а хіба можна озиратися вперед?);

• недоречно поєднані слова: зазнати помилок (зазнали можна поразок), багато прикладів існує в казках (приклади є, а не існують), опиратися на свої помилки (опиратися можна на стіл, а не на помилки); образи героїв постають прикладом (образи с прикладами, але не можуть поставати); попадаються до рук аферистів (потрапляють, а не попадаються до рук аферистів); за допомогою цих прикладів людина вчиться (на них прикладах людина вчиться) та ін.

• граматично неправильні форми й поєднання: саме головне (найголовніше); Багато прикладів для людей існує в казках, які... (приклади чого?; сполучник які можна віднести до всіх трьох іменників у формі множини, що є в головній частині речення (приклади, люди, казки).

• стилістично невправні формулювання: багато випадків є з життя (випадків чого? житія чийого?; невиправдана інверсія, тобто порушення прямого порядку слів: Краще було б так: У мене є багато прикладів із життя; Багато прикладів дає нам життя); розвиватися новими темпами (клішована фраза ще й лексично неоковирна оскільки розвиватися можна швидкими темпами);

• порушення орфографічних правил відображення милозвучності: у/в, і/й;

• неправильне написання слів разом або окремо: наніч (на ніч), за для (задля), всерівно (все одно);

• пунктуаційні вади.

Якщо ви під час перевірки цієї роботи не помітили якихось помилок, то, найімовірніше, й у своїй роботі зможете їх припуститися. Зверніть на них увагу'! Попрацюйте над відповідними правилами правопису, погортайте словники.

Коментар до завдання 2. Аналіз перевіреного власного висловлення на відповідність умові тестового завдання, яка передбачає, що в тексті має бути теза, 2 переконливі аргументи, 2 приклади й висновок, дає підстави стверджувати, що всі змістові елементи є, однак якість їх невисока.

Теза «розмита»; не містить чітко заявленої позиції стосовно того, чи підтримує автор думку з теми, чи ні; не забезпечена мовними засобами на зразок «Я вважаю...» та ін. Крім того, теза йде після аргументу.

Аргументи важко вичленувати. Очевидно, у тексті лише один аргумент (другий абзац). Не зрозуміло, що цей аргумент доводить і в який спосіб.

Приклади, які пропонує автор, доволі умовно можна вважати справжніми ілюстраціями. Вони однотипні, абстрактні, невиразні, плутані. Згадку про «бабусині казки» й «художні твори, де герої робили помилки, не озираючись на минуле» взагалі не варто розглядати як приклад із літератури. Життєвий приклад (про аферистів) також доволі низької якості.

Висновок є й доволі чітко виражений, однак і він хибує на наявність абстрактного й зайвого (останнє речення).

Певна логіка в роботі простежується, чому сприяє використання слів-скріп (маркерів): прикладам є, отже, тому, хоча в загальних рисах висловлення не можна визнати логічним і послідовним доведенням думки про те, що ми йдемо в майбутнє, озираючись на минуле.

Подібні міркування, очевидно, і дали змогу І екзаменатору оцінити зміст висловлення лише 6 балами з 12 можливих.

Найбільшою вадою тексту слід уважати, безперечно, відсутність добрих прикладів. Саме через це автор висловлення втратив аж три бали.

Отже, ґрунтовно опрацювавши «чужий» текст, поверніться тепер до своїх, які ви створювали раніше. Подивіться на них неупереджено. Можливо, не тільки автору перевіреного власного висловлення треба ще багато працювати, а й вам? Поміркуйте над цим!

_________________________

1 Мовне оформлення помилково оцінене 2-ма балами, тоді як за інструкцією тут слід поставити не суму балів за орфографію / пунктуацію й лексику / граматику / стилістику, а половину цієї суми, тобто 1 бал.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити