УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Частина 5. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДПА (90-98 дні)

Контрольна робота № 1. ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ

I рівень

1. Усі слова рядка мають спільний перший звук

А п’єса, попіл, піаніст

Б зоря, зчитувач, звук

В іподром, ірис, їжа

Г крихта, кіт, курок

Д ясла, юрба, єдиноріг

2. Підкреслена буква позначає той самий звук у всіх словах рядка

А тендітний, присутність, айстри

Б країна, екзорцизм, комин

В потилиця, потужність, поранення

Г важливий, діжка, бажання

Д система, енергія, оселя

3. Однакова кількість звуків та букв у всіх словах рядка

А тітчин, ясень, витяг

Б граєшся, етюд, зіяння

В щезання, сяйво, піччю

Г японський, зшерхнути, талія

Д сиджу, тьохкає, в’язальник

II рівень

Завдання 4—6 мають па меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.

4.

Усі приголосні в слові

Приклади

1 глухі

А кількість, біль, зілля

2 м’які (пом’якшені)

Б фуете, пишка, сікач

3 дзвінкі

В писанка, решта, журба

4 тверді

Г нагода, зумер, обід

Д зигзиця, зоря, лазня

5.

Фонетичні явища

Приклади

1 уподібнення за дзвінкістю/глухістю

2 уподібнення за м’якістю

3 повне уподібнення (за способом і місцем творення)

4 спрощення приголосних у вимові

А колодка

Б нокдаун

В пластівці

Г шістсот

Д зжовклий

6.

Наголос падає

Приклади

1 па перший склад

А промовчати

2 на другий склад

Б нарівні

3 па третій склад

В подаючи

4 вільний

Г декотрий

Д майновий

ІІІ рівень

7. Слова, затранскрибовані в реченнях, запишіть літерами.

1) Не радий хрін [теиртус'ц'і]_______________.

2) [лиесиц':і] _______________ заєць милий, а вона йому — ні.

3) Його і в [лоз'ц'і] _______________ не спіймаєш.

4) Лінивий на [подус'ц'і] _______________ все життя проведе.

8. Запишіть фонетичні транскрипції поданих слів у три стовпчики:

1) з уподібненням приголосних за м’якістю

_______________________________

_______________________________

_______________________________

2) з уподібненням приголосних за глухістю/дзвінкістю

_______________________________

_______________________________

_______________________________

3) з уподібненням приголосних за способом і місцем творення

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Убираєшся, екзотика, притча, слов’янський, бастіон, футболка, безліч, готується, легковажний

9. Серед поданих слів знайдіть ті, у яких не відбувається уподібнення приголосних звуків, і викресліть їх.

Самотній, обшук, почуття, дійсність, прокинешся, солодкий, скінчити, костюм, легковажний, заміжжя, витвір, азербайджанський, сільський

IV рівень

10. Виконайте фонетичний розбір слова.

Присутність — _______________________________ (запишіть слово, поділивши його на склади, укажіть їхню кількість; поставте наголос).

Упишіть букви, звуки й характеристику кожного зі звуків цього слова (пригол./гол., для пригол. — дзв./глух. тв./м’як., подовж.; для гол. — нагол./ненагол.).

___ [ ] ____, _____

___ [ ] ____, _____

___ [ ] ____, _____

___ [ ] ____, _____

___ [ ] ____, _____

___ [ ] ____, _____

___ [ ] ____, _____

___ [ ] ____, _____

___ [ ] ____, _____

___ [ ] ____, _____

___ [ ] ____, _____

_______________________________ (укажіть кількість букв, кількість звуків)

11. Наведіть приклади слів, щоб та сама буква позначала різні звуки:

Т: ________ [_______] — ________ [_______]

Я: ________ [_______] — ________ [_______]

С: ________ [_______] — ________ [_______]

И: ________ [_______] — ________ [_______]

12. Запишіть п’ять слів, що починалися б з одного звука, позначеного різними буквами. Затранскрибуйте ці слова.

1) _____________ [_____________]

2) _____________ [_____________]

3) _____________ [_____________]

4) _____________ [_____________]

5) _____________ [_____________]


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити