УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Частина 5. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДПА (90-98 дні)

Контрольна робота № 3. БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

І рівень

1. Не мають закінчення слова в рядку

А людяність, прикордонник, дріб

Б вдало, розуміючи, по-молодецьки

В виправляти, знають, гримає

Г фіранка, люстерко, весілля

Д кумедний, різноманітні, гарна

2. Усі слова рядка утворені суфіксальним способом:

А гурток, юність, учительська (ім.)

Б ніжність, напис, приємно

В працелюбність, довго, південний

Г смачно, місяцехід, медовий

Д стрибок, підсвічник, вічно

3. Усі слова спільнокореневі в рядку

А творити, витвір, створений, творець

Б водогін, водяник, водойма, водити

В програма, програмний, програмувати, програмні

Г стеля, застелити, устеляючи, застелений

Д думка, думати, думками, задум

ІІ рівень

Завдання 4—6 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.

4. Поєднати попарно споріднені слова

1 закінчити

А кінь

2 коновод

Б кіно

3 кінотрюк

В конус

4 конічний

Г кіп

Д кінець

5.

Способи творення слів

Приклади

1 префіксальний

А запічок, по-справжньому, очолити

2 суфіксальний

Б прискорено, цінність, хмарний

3 безсуфіксний

В газозварник, зорепад водогін

4 префіксально-суфіксальний

Г велич, задум, перелік

Д переписати, ніщо, прегарний

6.

Будова слова

Слово

1 префікс + корінь + суфікс

2 корінь + суфікс

3 префікс + корінь + закінчення (нульове)

4 корінь + суфікс + суфікс + закінчення (нульове)

А навесні

В коник

В двічі

Г нахил

Д вічність

ІІІ рівень

7. Випишіть слова, утворені безсуфіксним способом.

Виростати, п’ятсот, витвір, світанок, розклад, молодь, стіл, босоніж, підпис.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

8. Запишіть словотворчий ряд слова довічно (указуючи в дужках спосіб творення).

Довічно (_______) ← _____________ (_______) ← _____________ (_______) ← _______

9. Укажіть способи творення поданих слів. У дужках запишіть слова, від яких вони утворені.

Правнук (___________) — _____________ світоглядний (___________) — _________________

Задум (___________) — _____________ підберезник (___________) — _________________

IV рівень

10. Запишіть до слова густий

1) форми слова: ______________________________________________________________

2) споріднені слова: ______________________________________________________________

11. Від поданих слів утворіть нові слова:

1) прикметники суфіксальним способом

гроші — _________________; суть — _________________; корінь — _________________;

2) іменники безсуфіксним способом

Насипати — _________________; прикусити — _________________; молодий — _________________;

3) складні іменники

ламає кригу — _________________; ходить по місяцю — _________________; знавець мови — _________________.

12. Від поданих прикметників утворіть іменники способом переходу і складіть із ними речення.

Кутовий: ______________________________________________________________

Командуючий: ______________________________________________________________

Майбутнє: ______________________________________________________________


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити