УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Частина 5. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДПА (90-98 дні)

Контрольна робота № 7. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

І рівень

1. Вигук вжито в реченні

А Підстрибнув аж до неба

Б Гарна неначе квітка.

В Хто працює, той і їсть.

Г Ану, геть звідси.

2. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні

А Заe його покохала, що мав карі очі.

Б Ніч колихала так ласкаво, проe не спалося ніяк.

В Проe давно я гадку маю.

Г Як/би я тепер хотіла у мале човенце сісти і на схід сонця поплисти.

Д Що/б тобі подарувати, сину мій єдиний?

3. Звуконаслідувальні слова є в реченні

А За дверима почулося жалісне м’яв.

Б Ку-ку, хто тут заховався?

В Агов, мене хтось чує?

Г Тук-тук-тук, можна увійти до кімнати?

Д Тпру, мій конику, стій спокійно.

II рівень

Завдання 4—6 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.

4. Установіть відповідність між виділеним словом у реченні і розрядом прислівників.

Службові частини мови

Приклади

1 сполучники

А там, той, так, тоді

2 прийменники

Б через, біля, до, удовж

3 частки

В чи, наче, але, бо

4 вигуки

Г геть, ха-ха, цить, вау

Д ось, нехай, ні, би

5. Установіть відповідність між виділеним словом у реченні і частиною мови

Частини мови

Приклади

1 частка

А Край села — мальовничий ставок.

2 сполучник

Б Та книга найцікавіша

3 прийменник

В Ти та я — найкращі друзі.

4 прислівник

Г Мені край потрібно побачитися з тобою.

Д Та я вже не ображаюсь на тебе.

6.

Усі слова з часткою слід писати

1 разом

2 окремо

3 через дефіс

Приклади

А казна/хто, будь/як, що/небудь

Б хтозна/скільки, не/навидіти, будь/з/чим

В ні/хто, ані/трохи, не/робство

Г бозна/з/чого, не/моя, написав/би

Д ні/чий, не/брат, не/знаючи

ІІІ рівень

7. Перепишіть слова, розкриваючи дужки.

Аби/який, хтозна/скільки, ні/чий, котрий/небудь, ні/з/ким, будь/до/чого, будь/кому, де/котрий, ні/в/ кого.

1) Разом: ______________________________________________________________

2) Окремо: ______________________________________________________________

3) Через дефіс: ______________________________________________________________

8. Із поданими словами складіть і запишіть словосполучення.

Навколо (прийм.) ____________ — навколо (присл.)____________

Та (частка) ____________ — та (займ.) ____________

9. Складіть і запишіть 3 речення з похідними прийменниками.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

IV рівень

10. Напишіть твір-мініатюру, у якому проілюструйте правопис частки НЕ з різними частинами мови (іменником, прикметником, дієсловом, дієприкметником, дієприслівником, прислівником).

Як уникати небезпеки в житті

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити