УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Частина 5. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДПА (90-98 дні)

Контрольна робота № 9. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

І рівень

1. Односкладним є речення в рядку

А Біля самої дороги — висока-превисока сосна.

Б У хаті було чисто і гарно. Як у квітнику.

В Весняне сонце ласкаво посміхалося з небес.

Г Йшов я все далі й даті в глибину лісів.

Д Тіні копиць полохливо тремтять на осяяній луці.

2. Безособовим є речення

А Густо-прегусто висипати зорі на небі.

Б Степ набирається прохолоди після спеки.

В Без гіркої поразки не буває солодкої перемоги.

Г Бальні танці танцюють на високих підборах.

Д Подарувати дівчині квіти — приємно.

3. Односкладне узагальнено-особове речення записано в рядку:

А У всякого своя доля і свій шлях широкий.

Б Без роботи день роком стає.

В Можна вибрать друга і по духу брата.

Г У нас нероб не поважають.

Д 3 полови ніяк хліба не спечеш.

II рівень

4.

Односкладні речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 безособове

4 називне

Способи вираження головного члена речення

А дієсловом у формі третьої особи множини теперішнього чи майбутнього часу

Б безособовим дієсловом, неозначеною формою дієслова чи прислівником

В дієсловом у формі першої або другої особи дійсного чи наказового способів

Г прикметником чи дієприкметником у називному відмінку множини

Д іменником у називному відмінку

5.

Односкладні речення

Приклади

1 означено-особове

А Незрадливість твою бережу, як свою честь.

2 неозначено-особове

В Та щось дуже налякало його.

3 узагальнено-особове

В Не наловивши бджіл, не з’їси меду.

4 безособове

Г За добро йому віддячили добром.

Д Дітям стало чомусь дуже весело.

6.

Неповне речення з пропущеним

Приклади

1 підметом

А Цю стежку добре пам’ятаю.

2 присудком

Б Біля її хати — самі квіти.

3 додатком

В Наказав чекати його біля фонтану.

4 обставиною

Г Багато ягід і на дальніх пагорбах і на ближніх.

Д Посмішка прикрашає і старе обличчя, і молоде.

ІІІ рівень

7. Виконайте синтаксичний розбір речення.

Тихо і ясно сьогодні над лісовим озеречком ______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

8. Складіть і запишіть речення, що відповідають характеристиці:

1) спонукальне, окличне, двоскладне, повне.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2) питальне, неокличне, односкладне, повне.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3) розповідне, неокличне. двоскладне, неповне.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

9. Складіть діалог із чотирьох реплік (без слів автора), використовуючи неповні речення.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

IV рівень

10. Напишіть твір-мініатюру, використовуючи односкладні та неповні речення.

Найяскравіша подія цього року

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити