УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Частина 5. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДПА (90-98 дні)

Контрольна робота № 12. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

І рівень

1. Складнопідрядним є речення

А Та довгий ще мені пройти судилось шлях, щоб молодість догнати.

Б Посріблені ліси окуталися тінню, а небосхил горить і віти золотить.

В Уночі несподівано знявся північний вітер, небо скоро затяглося хмарами.

Г Як можна не любити рідний край і як тебе можливо не любити?

Д Осінній вітру крок, і хмари над землею, і пада жовтий лист в вечірньому вогні.

2. Підрядна частина СІТР приєднується сполучним словом у реченні

А Сонце наплавило стільки золота, що воно затопило весь захід.

Б Раніше я не помічав, що зорі такі загадкові і прекрасні.

В Мати скрила від мене правду тому, що боялася засмутити.

Г Від ріки, що широким луком обгинала місто, тягло холодом.

Д Батько каже, що коли уві сні літається, значить, ти ростеш.

3. Утворіть складнопідрядне речення з підрядним порівняльним, якщо до поданої частини «Завірюха за вікном співає мені колискову, ...» додати

А про далекі невідомі засніжені полюси.

Б як тихою ходою но землі іде казка.

В як у дитинстві співала мила матуся.

Г і я спокійно, як у дитинстві, засинаю.

Д а мені все одно не хочеться спати.

II рівень

Завдання 4—6 мають на мсті встановлений відповідності. До кожного рядка, нозначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.

4.

Види підрядних речень

Приклади

А І ніхто не помітив, як настала ніч.

В Я читаю твої почуття, хоч ти й закриваєшся від мене.

В Я знову згадав ті хвилини, що душу п’янили мою.

Г Він обов’язково знайде свою щасливу зірку, бо шукає серцем.

Д Ці діти радіють приходу Марусі, наче квіти весняному сонечку.

1 означальне

2 з’ясувальне

3 обставинне допустове

4 обставинне причини

5.

Вид підрядності в СПР із кількома підрядними

1 Однорідна

2 Послідовна

3 Неоднорідна

4 Комбінована (неоднорідна й однорідна)

Схема складного речення

А [...], що (...), які (...).

Б [...], бо(..), бо (...), бо (...).

В Коли (...), [...], неначе (...).

Г Якщо (...), то [..., що (...), що (...), ...].

Д Якби (...), якби (...), то [...], щоб (...), бо (...)

6. З’ясуйте, якому типу складнопідрядного речення відповідає фрагмент речення.

Фрагмент речення

1 Вона повернулася тому, що ...

2 Я прочитав ту книгу, що ...

3 Дітям пояснили, що ...

4 Театр захопив його настільки, що ...

Тип речення

А обставинне міри і ступеня

Б порівняльне

В з'ясувальне

Г означальне

Д обставинне причини

ІІІ рівень

Прочитайте текст. Виконайте завдання 7—9 після нього.

(1) Прийменники готові вічно стояти при іменнику а сполучники мають інше бажання. (2) Хоча в багатьох підручниках і посібниках їм приписують те що не зовсім відповідає справжньому стану речей і що часто не підтверджується. (3) Часто читаємо що сполучники поєднують слова і служать для зв'язку частин складного речення. (4) На першому місці як бачите стоять слова. (5) Якби сполучник міг говорити то він сказав би відверто що йому більше подобається поєднувати щось більше за слово. (6) Сполучники трудяться у синтаксичному царстві натхненно об'єднуючи прості речення у складні. (7) Сурядні сполучники виступають за певну рівноправність частин складного речення а підрядні роблять одну з частин підпорядкованою підлеглою (за І. Вихованцем).

7. Розставте в тексті розділові знаки.

8. Укажіть складнопідрядні речення.

9. Укажіть СПР із кількома підрядними.

Складіть схеми цих речень, указавши ran підрядності.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

IV рівень

10. Перетворіть прості ускладнені речення на складнопідрядні:

1) Згадуючи ту ситуацію, я відчуваю докори сумління. —

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2) Переглянувши цей фільм удруге, я зрозумів його головну ідею. —

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3) Тільки пробачивши тобі, я відчув полегшення. —

______________________________________________________________

______________________________________________________________

11. Підкресліть граматичні основи в складнопідрядному реченні з кількома підрядними. Визначте вид підрядності. Позначте дужками [...] головну частину і дужками (...) — підрядну. Складіть схему речення.

Тільки та мова мила серцю, яка виплекана твоїм ріднім народом, яка живиться із народних джерел, що ніколи не замулюються.

12. Наведіть приклади складнопідрядного речення з кількома підрядними:

1) з однорідною підрядністю —

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2) із неоднорідною підрядністю —

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3) із послідовною підрядністю —

______________________________________________________________

______________________________________________________________


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити