УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Частина 5. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДПА (90-98 дні)

Контрольна робота № 13. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ

І рівень

1. Складне речення, у якому прості речення об’єднані за змістом та інтонацією без допомоги сполучників чи сполучних слів, називається:

А складносурядним

Б складнопідрядним

В безсполучниковим

Г із різними видами зв’язку

2. Укажіть безсполучникове складне речення, між чашинами якого на місці (?) ставиться двокрапка:

А Не спіши язиком (?) квапся ділом.

Б Опеньки з’явились (?) літо скінчилось.

В Не кидай іскри в попіл (?) і сама згорить, і село спалить.

Г Здобудеш освіту (?) побачиш більше світу.

3. Укажіть складне речення, у якому наявні сполучниковий і безсполучниковий зв’язок:

А Чи вдарить смерть у серце співом, чи упаду в безодню я.

Б Кохання, вірність — істини одвічні, створили їх іще до нас, давно.

В Хай співає сирена, вона перед нами в боргах.

Г Раптом поїзд зупинився, всі пасажири кинулись до вікон з одного боку, наче хтось зразу перехилив вагон у той бік.

II рівень

Завдання 4—6 мають на мсті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.

4.

Схема речення з різними видами зв’язку

1 [...], (...): [...],(...).

2 (...) і (...), [...]: [...] і [...].

3 [...]: [...], і [...].

4 (...), [...]: [...], і [...], (...).

Приклади

А Якось химерно запахли абрикоси: запах був ніжний, і нагадував він старий Прованс і старомодні кабріолети.

Б Море дедалі втрачало спокій: чайки знімались з одиноких берегових скель, припадаючи грудьми до хвилі, і плакали над морем.

В Коли ми підійшли до лісу, то побачили: берези та вербиці наче закружили в осіннім вальсі, і вітер немов хапав їх за руки, щоб не дати зупинитися.

Г Бачу здалека хвилю, що іскристо грає у синьому морі, і розумію: ще декілька днів доведеться чекати штилю, якого не було вже два тижні.

Д Коли почую твій співучий голос і легкий сміх навколо забринить, мені здається: серед поля колос гойдається і пташка десь дзвенить.

5.

Вид речення

1 складносурядне

2 складнопідрядне

3 безсполучникове

4 із різними видами зв’язку

Приклади

А Я поклала листи на коліна я стривожені вірші пишу.

Б Дружба має різні прояви, але закон у неї один — вірність.

В І раптом зі мною щось сталося: я й досі пам’ятаю той дивний момент, коли все ніби освітилося короткими спалахом і ніби завмерло.

І Вранці, хоча й визирнуло сонце, не потеплішаю.

Д Сніг, блискучий та легкий, здається, падає на серце прямо.

6.

Розділовий знак

Речення

1 кома

А Закурилася земля, задиміла (?) пішов дощ, дрібний та тихий, мов крізь сито засіяв.

Б Роса парує синювато (?) іду травою навмання.

В Край берега, у затишку, прив’язані човни (?) і три верби схилилися, мов журяться вони.

Г Троянда більше не розквітне (?) її спалило сонце непривітне.

Д Настане година (?) розквітне калина.

2 крапка з комою

3 тире

4 двокрапка

ІII рівень

Прочитайте текст. Виконайте завдання 7—9 після нього.

(1) Я не раз ставив собі запитання Хто є людина яка винаходить зброю герой чи злочинець? (2) Існує думка не було б ворогів не треба було б зброї. (3) А може якби було б менше зброї то було б менше ворогів? (4) Коли вісімдесятирічного зброяра Калашникова нагороджували Зіркою Героя я думав Невже його не мучить сумління за мільйони убієнних його смертоносним винаходом? (5) Лише та зброя не є прокляттям яка захищає правду і свободу. (6) Як навчитися не відповідати злом за зло і насильством за насильство? (7) Хай же найбільшою зброєю людства у боротьбі зі злом буде любов.

7. Розставте в тексті розділові знаки.

8. Укажіть речення з прямою мовою.

9. Підкресліть граматичні основи складних речень.

IV рівень

10. Перетворіть сполучникові складні речення на безсполучникові:

1) Тепер я знаю, що ти мій найкращий друг. —

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2) Коли зазнаєш поразки, то станеш мудрішим. —

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3) Метушня слабким притаманна, а безголосим властивий галас. —

______________________________________________________________

______________________________________________________________

11. Складіть речення за схемою:

(Коли ...), [то ...]: [...], але [...], (бо ...).

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

12. Напишіть твір-мініатюру на вільну тему, використовуючи речення з прямою й непрямою мовами.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити