УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Частина 5. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДПА (90-98 дні)

Контрольна робота № 14. СТИЛІСТИКА. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

І рівень

1. Офіційно-діловий стиль реалізується в текстах:

А статей, ораторських виступів

Б законів, наказів, угод

В рефератів, дисертацій, монографій

Г романів, оповідань, повістей

Д проповідей, молитов, повчань

2. Висловлення «Думаю, що тільки той, хто пережив співчуття, уміє співчувати» може бути в тексті:

А вступом

Б темою

В тезою

Г аргументом

Д висновком

3. Речення «Наявність центрів землетрусу в Криму зумовлено рухом літосферних плит» є прикладом стилю:

А офіційно-ділового

Б наукового

В публіцистичного

Г художнього

Д розмовного

II рівень

Завдання 1—6 мають на мсті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.

4.

Структурні елементи твору-роздуму

Вставні слова, що слугують для оформлення структури твору-роздуму

1 теза

А отже

2 аргументи

Б по-перше, по-друге

3 приклади

В на щастя

4 висновок

Г наприклад

Д на мою думку

5.

Стилі мовлення

Ознаки стилю

1 публіцистичний

А абстрактність, логічність, об’єктивність викладу, інформативна насиченість, відсутність образності

Б стандартизованість, логічність, однозначність, відсутність емоційності

В логічність, точність, образність, експресивність, емоційність

Г спонтанність, непідготовленість, образність, емоційність, експресивність

Д образність, багатозначність, метафоричність, авторська індивідуальність

2 художній

3 науковий

4 офіційно-діловий

6.

Різновиди твору-опису

1 портрет

2 пейзаж

3 інтер’єр

4 міський пейзаж

Приклади

А Мої товариші сидять за широким столом, що з чорного дерева. Канделябр на дві свічі тускло горить. Світлу несила досягти навіть чверті кабінету. У височині манячить жирандоля (люстра) (М. Хвильовий).

Б Ішов парубок. Чорний шовковий пух тільки що висипався на верхній губі і на мов стесаній борідці де-где поп’ялось тонке волоссячко. Ніс невеличкий, тонкий, трохи загострений; темні карі очі — теж гострі, лице довгообразе — козаче.

В Була темна осіння ніч. Густа мряка чорним запиналом єднала з небом спалену сонцем полонину. У долині, на виднокрузі, срібло щось широкою смугою і розпливалось у пітьмі. То був Дунай (М. Коцюбинський).

Г Неохоче розплющує очі. Витяга спершу одну лапу, потім другу, вигинається в спині, позіха, розкриваючи невеликого червоного рота (А. Дімаров).

Д Усе було в густому молочному тумані. Будинки громадилися один на одному, випиналися височезні шпилі, велетенські полотнини закривали простори неба (О. Іваненко).

ІІІ рівень

Ознайомтеся з деформованим текстом (за В. Земляком). Викопайте завдання 7—9 до нього.

(____) Не можу придумати назву цьому дневі, не знаю, де умістити його, бо всі дні тижня вже названі і всі місця заповнені. Але я добре знаю, як багато міг би зробити, кети б став його володарем. (____) Час летить, як чарівний кінь: переді мною його чорна розвіяна грива, і я ледве утримуюсь на ньому. Почуваю, що для нормальної їзди на цьому коні мені не вистачає одного дня. (____) Так нехай же не вистачає його і для найфатальнішого — я ладен усе життя мчати за ним на чарівному коні, тільки б не пасти безодню супокою і неробства, тільки б не спіткнувся мій шалений, несамовитий кінь. (____) Я працюю. Не надто кваплячись, але і без лінощів. Я працюю цілими днями, і дивне-диво: який короткий тиждень! Я ніколи не встигаю здійснити до кінця задумане. (____) Іноді здається, що я вже близький до мети, що я віднайду день, якого мені не вистачає. Але все це лише самозаспокоєння. Ніякими зусиллями мені не вдається стати володарем цього дня, здобути його, він вислизає.

7. Пронумеруйте частини в такій послідовності, щоб текст було відтворено.

8. Дайте тексту назву:

______________________________________________________________

9. Визначте синтаксичну фігуру, використану у виділеному абзаці:_____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

IV рівень

10. Складіть різні за стилем міні-тексти на тему народної пісні й запишіть їх:

1) офіційно-діловий стиль:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2) науковий:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3) художній або публіцистичний (обраний стиль підкресліть):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити